PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

SC Partener APL Management SRL vă recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor pentru folosirea în circumstanţe optime a platformei oline www.administratielocala.ro. Vizitarea şi utilizarea acestei platforme oline implică acceptarea termenilor şi condiţiilor precizaţi mai jos.

Termenii şi condiţiile Platformei APL

 

Termenii şi condiţiile generale aplicabile vizitatorilor şi utilizatorilor www.administratielocala.ro, valabile începând cu data funcţionării acestei platforme online – Actualizate la data de 27 februarie 2022.

Definiții

Următorii termeni, în acest material, vor fi interpretaţi astfel:

Platforma online www.administratielocala.ro (denumită în continuare şi “Platforma pentru Administrație Publică Locală”, “Platforma pentru Administrație Locală” sau “Platforma”) este deținută de SC Partener APL Management SRL, București, Str. Putonier Marin Pazon, Nr. 3, Bl. G.14, Sc. D, Et. 2, Ap. 44, înregistrată la ONRC sub nr. J40/4006/2017, având  CUI 37268127.

– Pachet “Liber” – totalitatea informaţiilor puse necondiţionat la dispoziţia vizitatorilor Platformei.

– Pachet “Gold” şi Pachet “Platinum” – totalitatea informaţiilor puse la dispoziţia utilizatorilor înscrişi în Platformă.

Conţinutul platformei online (Conţinut) – toate informațiile de pe Platformă care pot fi accesate, vizitate sau vizualizate ca urmare a folosirii unui gadget de către vizitatorii şi/sau utilizatorii Platformei, după caz; conținutul oricărui mesaj (e-mail, newsletter, etc) trimis vizitatorilor şi/sau utilizatorilor Platformei, cât şi potenţialilor vizitatori şi/sau utilizatori Platformei, după caz, de către Partener APL Management SRL prin mijloace electronice (e-mail, newsletter, SMS, WhatsApp, facebook, youtube) si/sau prin alte mijloace de comunicare clasică (scrisori).

Vizitator – persoană fizică/juridică care prin proprie voinţă accesează Plarforma, dar nu se înscrie (loghează) în Platformă, având acces doar la o parte din informații, cuprinse în “Pachetul Vizitatori”.

Potenţial vizitator – orice persoană fizică sau juridică care prin proprie voinţă ar putea accesa Platforma, dar nu s-ar înscrie (loghează) în Platformă.

Utilizator – persoană fizică/jurică care prin proprie voinţă, folosind un browser şi un compter/gadget, accesează Platforma şi se înscrie (loghează) în platformă prin comunicarea datelor personale, în conformitate cu precizările din documentul “Protecţia datelor personale – GDPR” publicate în Platformă, având acces la toate informațiile din Platformă, cuprinse în „Pachetul Utilizatori”.

Potenţial utilizator – orice persoană fizică sau juridică care prin proprie voinţă ar putea accesa Platforma şi ar putea să îşi comunice datele personale, prin utilizarea browserului folosind propriul gadget, în conformitate cu precizările din documentul Protecţia datelor personale – GDPR” publicat în Platformă, pentru a avea acces la anumite secţiuni, categorii de servicii și informații din cadrul platformei, dedicate numai acestor categorii de persoane.

Pachet Vizitatori – partea din conţinutul platformei formată din informațiile de pe Platformă care pot fi accesate de către orice persoană fizică/juridică care prin proprie voinţă accesează Platforma, dar nu se înscrie (loghează) în Platformă.

– Pachet Utilizatori – întregul conţinut al platformei pus la dispoziţie oricărei persoane fizice/jurice care prin proprie voinţă, folosind un browser şi un compter/gadget, accesează Platforma şi se înscrie (loghează) în platformă prin comunicarea datelor personale, în conformitate cu precizările din documentul “Protecţia datelor personale – GDPR” publicate în Platformă.

– Înregistrare (înscriere în Platforma APL) – operaţiune prin care persoanele fizice/jurice, din proprie voinţă, prin completarea “Formularului de înscriere Utilizatori”, comunică Platformei datele unor instituţii şi cele personale (tipul de unitate administrativ teritorială (U.A.T.); denumirea unității administrativ teritoriale (U.A.T.); județul în care se află U.A.T.-ul; instituția solicitantă – Primărie, Consiliu Județean sau altă instuție aflată în coordonarea CL/CJ; denumirea instituției solicitante; compartimentul instituției solicitante; numele și prenumele persoanei care face înregistrarea; numărul de telefon al instituției; Numărul de telefon personal; whatsapp-ul personal; adresa de e-mail a UAT-ului sau a instituției solicitante; adresa de e-mail a persoanei de contact) în baza cărora vor obţine un user şi o parolă cu care se înscriu (loghează)  pentru a avea acces la toate informațiile din aceasta, cuprinse în „Pachetul Utilizatori”.

–  Conectare (la Platforma APL) – operaţiune prin care persoanele fizice/jurice care, din proprie voinţă, folosind user-ul şi parola obţinute ca urmare a înregistrării în Platformă, au acces la toate informațiile din aceasta, cuprinse în „Pachetul Utilizatori”.

Echipa APL – grupul de specialişti (experţi) care prin intermediul Platformei publică referate, studii, analize şi puncte de vedere, susţin webinariile şi participă la activităţile, transmiterea informaţiilor destinate vizitatorilor sau utilizatorilor şi care pun la dispoziţia vizitatorilor sau utilizatorilor servicii specifice administraţiei publice locale sau în domenii conexe.

Opinii expeţi – referate, studii, analize şi puncte de vedere publicate de membrii Echipei APL referitoare la domeniul administraţiei publice locale sau la domenii conexe.

Webinarii – activităţi realizate online, găzduite în timp real pe internet, prin care membrii Echipei APL transmit mesaje şi informaţii către audienţa formată din vizitatorii şi/sau utilizatorii Platformei, după caz.

Evenimente online – activităţi difuzate prin internet în timp real sau înregistrate (redifuzate) pentru informarea audienţei formată din vizitatorii şi/sau utilizatorii Platformei, după caz.

Prevenţie în APL  – Ansamblu de măsuri menite să evite apariția unor stări de incompatibilitate sau conflicte de interese pentru aleşii locali şi angajaţii din administraţia publică locală; ansamblu de măsuri menite să facă cunoscute aleşilor locali şi angajaţilor din administraţia publică locală prevederi din actele normative specifice acestui domeniu şi modul corect/incorect în care acestea sunt aplicate.

Ştiri APL – informație scurtă despre un eveniment, important de a fi aflată sau reamintită oricărui vizitator şi/sau utilizator al Platformei, după caz.

Servicii pentru APL – Totalitatea produselor/serviciilor/lucrărilor specifice administraţiei publice locale sau domeniilor conexe puse la dispoziţia vizitatorilor şi/sau utilizatorilor Platformei, după caz, prin intermediul Platformei, de către persoane fizice sau juridice autorizate.

Forumuri profesionale – platforme (locuri de întâlnire virtuală) de comunicare şi dezbatere dedicată interacțiunii aleşilor locali, angajaţilor şi experţilor din administraţia publică locală.

Produse Partener APL – Totalitatea produselor/serviciilor/lucrărilor puse la dipsoziţia vizitatorilor şi/sau utilizatorilor Platformei, după caz, prin cadrul Platformei, de către SC Partener APL Management SRL, București, deţinătorul Platformei.

 1. Dispoziții generale

Folosirea platformei online www.administratielocala.ro ca vizitator sau utilizator şi în fapt al tuturor informaţiilor din platformă sau doar a unora dintre acestea presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii de către personele în cauză, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora, precum şi a dreptului Partener APL Management SRL de a efectua modificări asupra conţinutului site-ului fără vreo instiinţare prealabilă.

Vizitatorii şi/sau utilizatorii Platformei beneficiază de conţinutul acesteia în limita informaţiilor disponibile pe Platformă, fără vreo asigurare de garanţii suplimentare. Partener APL Management SRL nu își asumă responsabilitatea pentru inconsecvențele, indisponibilitate sau alte defecte ale acestei Platforme sau conţinutului afişat, anumite caracteristici sau secțiuni din conţinutul Platformei putând face obiectul unor noi termeni sau reguli, care vor fi afișaţi în secțiunile Platformei.

Accesarea şi/sau utilizarea conţinutului platformei şi a serviciilor oferite prin intermediul acesteia, implică acceptarea termenilor și condițiilor afișate la data utilizării și că v-aţi asumat răspunderea de a accesa şi utiliza Platforma online ului www.administratielocala.ro.

 1. Accesul pe Platformă

Accesul ca vizitator al oricărei persoane fizice sau juridice se face în mod direct prin accesarea Platformei (www.administratielocala.ro) prin proprie voinţă, fără înscriere (logare) în Platformă.

Accesul ca utilizator al oricărei persoane fizice sau juridice se face în mod direct prin accesarea Platformei (www.administratielocala.ro) prin proprie voinţă, prin comunicarea adresei de e-mail și o a parolei și/sau prin alte mijloace, utilizând informații sau condiții suplimentare adecvate, prin utilizarea browserului folosind propriu gadget, în conformitate cu precizările din documentul “Protecţia datelor personale – GDPR” publicat în Platformă, pentru a avea acces anumite secţiuni, categorii de servicii și informații din cadrul Platformei.

Atunci când vă înscrieți pentru a utiliza platforma sau newsletterele, forumurile, opiniile experților și alte butoane pe care le accesați, vi se vor solicita informații suplimentare, precum (nume, prenume, adresa de e-mail personala, adresă de e-mail instituție, număr de telefon personal, număr de telefon instituție, compartiment, instituție, adresa poștală a instituției), prin intermediul formularelor de înregistrare și/sau de participare. Prin completarea formularului, garantați că:

 (a) Toate informațiile solicitate transmise de dumneavoastră sunt adevărate și corecte;

 (b) Veți păstra aceste informații exacte și actualizate.

Vizitatorii şi utilizatorii sunt singurii responsabili pentru confidențialitatea informațiilor communicate Platformei, proprietarul acesteia nefiind responsabil pentru vreo utilizare greșită a acestor informații de către terțe părţi autorizate sau de utilizator.

Utilizatorii sunt responsabili pentru toate activitățile care au loc în conturile lor generate folosind informațiile transmise de aceştia. Vizitatorii şi utilizatorii sunt de acord să notifice imediat Partener APL Management SRL de orice utilizare neautorizată sau suspectată ca neautorizată a informațiilor despre utilizatori sau orice altă încălcare a securității.

Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui adresa de e-mail și parola folosite pentru utilizarea Platformei. Platforma nu vă va cere niciodată parola contului într-un mesaj sau apel nesolicitat. Prin urmare, vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă cuiva care o solicită. De asemenea, dacă este posibil, ar trebui să vă amintiți să vă deconectați din cont / să ieșiţi din cont la sfârșitul fiecărei sesiuni de folosire a Platformei. De asemenea, vă recomandăm să închideți fereastra browserului pe care lucraţi, la sfârșitul navigării pe Platformă.

Aceste sfaturi sunt concepute pentru a împiedica persoanele neautorizate să acceseze informațiile sau comunicările dumneavoastră personale.

Din păcate, nicio transmisie de date prin Internet nu poate fi garantată a fi 100% ca fiind sigură. Prin urmare, în timp ce ne preocupăm să vă protejăm informațiile personale prin intermediul platformei online și al browserului dumneavoastră, Platforma nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care ni le transmiteți, a serviciilor noastre online sau a produselor noastre. Prin urmare, vă atenţionăm că orice informație trimisă către noi va fi pe riscul dvs.

Înregistrarea (logarea) este pentru un singur utilizator. Partajarea datelor de acces (adresa de e-mail și parolă) în contul Platorma este interzisă. Acest site nu permite accesul mai multor utilizatori cu același adresă de e-mail și nici nu permite accesul la conținutul său prin web. Dacă se găsește un astfel de acces, platforma își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul dumneavoastră la conținutul său.

 

 1. Folosirea Platformei

În procesul de utilizare a acestei platforme și a serviciilor sale, vizitatorii şi utilizatorii se angajază să respectați legile în vigoare, să nu spargă și să nu efectueze alte activități care pun în pericol funcționarea normală a platformei, serverului, securitatea informațiilor etc.

Vizitatorii şi utilizatorii sunt de acord să nu modifice, copieze, distribuie, transmită, afișeze, publice, creeze lucrări derivate sau să vândă orice informații sau servicii obținute prin intermediul acestui platforme.

 

 1. Proprietate intelectuala și drepturi de autor

Materialele integrate în această platformă sunt proprietatea intelectuală a Partner APL Management SRL sau a celor care le-au pus la dispoziţia acesteia. Reproducerea acestor materiale este strict interzisă. Imprimarea electronică sau salvarea paginilor Platformei este permisă atâta timp cât scopul acesteia este limitat la uz personal. Materialele descărcate se supun termenilor și condițiilor www.administratielocala.ro.

Conținutul materialelor și graficii Platformei cât și orice alte materiale legate de platformă sau trimise prin e-mail sau puse la dispoziție în orice alt mod (de exemplu: articole, buletine informative, design și oricare dintre celelalte materiale ale noastre) aparțin Platformei şi sau colaboratorilor săi și sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și a dreptului de autor. Textele, pictogramele, pozele, logo-urile, grafica, iconurile, animațiile, videoclipurile și alte imagini de pe site-ul www.administratielocală.ro sunt protejate de drepturi de autor și drepturi de proprietate intelectuală, acestea aparţinând proprietarului Platformei sau celor care le-au pus la dispoziţia acesteia.

 1. Reguli din cadrul Platformei

Vizitatorii şi utilizatorii sunt singurii responsabili pentru conținutul postărilor acestora din secțiunea de forum sau alte secţiuni ale Platformei. În acest scop, ar trebui să știți că postarea sau trimiterea de comentarii și/sau orice alt conținut prin intermediul Platformei este supusă următoarelor restricții:

– Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă și/sau conținut asemănător în platformă.

– Vă este interzis să postați, publicaţi, trimiteţi sau să recomandaţi orice informație comercială nesolicitată utilizatorilor, indiferent dacă o astfel de recomandare este făcută prin sistemul de comunicare furnizat de Platformă sau prin alte mijloace de comunicare.

– Nu puteți posta, trimite sau face referire la mesaje care conțin sfaturi de cumpărare sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu în niciun fel. În plus, nu puteți publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent dacă acestea conțin sau nu cuvântul „confidențial” sau orice altă asemenea referință, sau mesaje destinate să afecteze prețul, imaginea sau valoarea de piață a unui produsului sau serviciului.

– Vă sunt interzise: publicarea, transmiterea sau citarea în orice mod a unui mesaj care are conținut care încalcă reglementările legale, etica sau drepturile terților. Sunt interzise: informații defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau conținut care încalcă în vreun fel drepturile de imagine sau alte drepturi ale proprietarilor sau staff-ului Platformei sau a terțelor persoane.

– Vă sunt interzise:: publicarea, transmiterea sau referirea la mesajele care conțin viruși sau orice altă secvență de cod care se dovedește a fi distructivă sau care poate întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea acestui site sau a oricărui alt sistem informatic (hardware sau software).

– Nu puteți procesa date personale ale utilizatorilor sau ale membrilor platformei, decât în conformitate cu legislația aplicabilă privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

– Vă sunt interzise: să restricționați sau să eliminați accesul altor utilizatori la Platformă.

– Nu puteți posta, transmite sau face referire la mesaje cu surse ascunse în niciun fel.

Prin transmiterea mesajului dumneavoastră către platformă www.administratielocala.ro sau prin orice mijloc de comunicare, sunteți de acord că sunteți singurul responsabil și că veți despăgubi platforma www.administratielocala.ro și orice terță parte care are dreptul la orice daune, costuri sau limitări de profit care decurg din postare, transmitere sau trimitere dacă o parte sau întregul conținut publicat încalcă reglementările legale, bunele moravuri și drepturile terților.

Partener APL Management SRL are dreptul, dar nu şi obligaţia, de filtrare a mesajelor postate sau trimise de vizitatorii/utilizatorii săi pe platforme www.administratielocala.ro.  

Partener APL Management SRL își rezervă dreptul (ca în orice moment și fără notificare prealabilă) să ștergă, mute sau reediteze astfel de mesaje sau de a restricționa accesul la oricare dintre platformele de comunicare sau site-urile sale web de către oricare dintre vizitatorii/utilizatorii săi.

Vizitatorilor/utilizatorior le revine în integralitate răspunderea comentariilor şi conținutului postat în Platformă.

Platforma își rezervă dreptul de a nu publica şi de a şterge comentarii care încalcă termenii și condițiile de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare în vreun fel propriei imagini, partenerilor săi sau terților.

În calitate de vizitator/utilizator sunteți responsabil pentru consecințele interacțiunilor dvs. cu alți membri ai forumului sau cu vizitatorii sau utilizatorii platformei. În anumite momente, platforma își rezervă dreptul, dar nu este obligată în mod expres să facă acest lucru, de a modera disputele dintre membrii forumului și de a lua decizii pentru restabilirea ordinii în cadrul forumului. Acești termeni și condiții sunt completați de prevederile aplicabile activităților din cadrul forumurilor relevante și de prevederi specifice, dacă există, ale tipului de activități pe care le desfășurați pe Platformă.

 1. Protecţia datelor cu caracter personal

SC Partener APL Management SRL colecteză şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin orice mijloc (informații furnizate prin completarea formularelor de pe toate secţiunile Platformei sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau prin orice altă modalitate), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice şi juridice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date.

Printre informaţiile cu caracter personal pe care le colectăm se numără: numele, prenumele, data naşterii, numărul de telefon/whatsapp/fax, adresa de e-mail, adresa poştală sau alte informatii colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date vă exprimaţi acordul cu procesarea lor.

Nu colectăm şi nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile (informații despre sănătate, viață sau orientare sexuală, informații despre origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingeri filozofice) cu excepția cazului în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. În cazul în care ne veţi transmite în mod voluntar date personale cu caracter sensibil prin interacțiunea dumneavoastră cu noi în orice fel, din proprie voință, vom șterge astfel de date din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară în scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Pentru protecţia datelor personale, persoana vizată are următoarele drepturi:

– Dreptul privind transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate (art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul privind informațiile care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul privind informațiile care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată (art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul privind accesul la date al persoanei vizate (art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul privind rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc persoana vizată (art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul privind obținerea din partea operatorului a ștergerii datelor cu caracter personal care o privesc („dreptul de a fi uitat”) – (art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul privind obținerea din partea operatorului a restricționării prelucrării (art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul rezultat din obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc (Dreptul la portabilitatea datelor) – (art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc (art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016);

– Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016).

 1. Politica de cookies

Este posibil să colectăm informații despre dumneavoastră în mod automat folosind cookie-urile din Platformă. Aceste informații vor putea fi stocate sub formă de “Cookie-uri”.

Cookie-urile sunt fișiere formate din litere și cifre, care se trimit dinspre Platformă către gadgetul de pe care este accesată platforma www.administratielocala.ro, care stochează informații despre tine, browser-ul tău web și comportamentul tău pe internet. Ele sunt fișiere foarte mici păstrate pe PC-ul tău sau pe alte gadget-uri, ce pot fi folosite pentru a ajusta experiența ta online.

Unele cookie-uri sunt necesare funcționării site-ului. Dacă doriți să nu primiți cookie-uri, puteți opta de la început pentru asta sau puteți modifica/dezactiva din browser-ul de internet setările de cookie-uri. Cookie-urile care sunt necesare funcționării Platformei nu se pot dezactiva total, ele asigurând printre altele securitatea Platformei și a sesiunii dumneavoastră.

Vă rugăm să consultați politica privind cookie-urile folosite de această platformă.

 1. Suspendarea accesului

Platforma poate, fără notificare sau în alt mod, să suspende sau să înceteze accesul vizitatorilor sau utilizatorilor la Conținutul Platformei sau la orice parte a acestui Conținut.

 1. Acurateţea informaţiilor

Informațiile conținute în această platformă au doar scop informativ și sunt destinate vizitatorilor și utilizatorilor SC Partener APL Management SRL. Platforma nu este responsabilă pentru acuratețea acesteia. Vom face tot posibilul pentru a ne asigura că datele conținute în Platformă sunt exacte și actualizate. www.administratielocala.ro își rezervă dreptul de a modifica informațiile continute pe platforma în orice moment fără notificare.

Partener APL Management SRL foloseşte măsuri de securitate impotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

 1. Limitarea răspunderii

Prorietarul Platformei depune toate eforturile pentru a asigura calitatea și corectitudinea tuturor informaţiilor şi a celorlalte materiale publicate pe www.administratielocala.ro, dar acesta nu garantează implicit şi conținutul Platformei.

Pentru incidentele rezultate ca urmare Proprietarul platformei www.administratielocala.ro nu îşi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri sau alte daune de orice natură), suferite ca urmare a vizitării sau utilizării Platformei, a întreruperii folosirii acesteia, ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate prin Platformă.

Acestă platformă nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor sau serviciilor furnizate. În plus, nu garantăm că sistemele sau programele informatice utilizate pentru a afișa sau transmite informații pe acest site sau sub orice altă formă nu conțin viruși sau alte secvențe de cod distructiv sau alte proprietăți distructive.

Platforma www.administratielocala.ro nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv pentru pagube rezultate din posibilitatea/imposibilitatea de folosire, pentru pierderi de profit şi nici pentru daune de orice natură (chiar dacă anterior aţi fost sau nu informat de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor Platformei;

– costuri în legătură cu orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de Platformă;

– acces neautorizat, deteriorarea transmisiilor sau datelor vizitatorului/utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale oricarei terțe părți asupra serviciilor Platformă;

– orice alta problemă legată de serviciile Platformei.

Platforma www.administratielocala.ro nu este responsablă în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu.

De asemenea, Platforma  nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său.

 1. Legea aplicabilă

Platforma APL este creată și operată conform legislației române în vigoare. Staff-ul nostru va face tot posibilul ca toate neînţelegerile privind orice tip de dispută între părţi să fie rezolvată pe cale amiabilă, în sens contrar se va apela la soluționarea acestora de către instanța competentă din România. 

 1. Note finale

Pentru orice explicație a conținutului sau dacă aveți nevoie de mai multe informații despre conținutul acestor pagini de termeni și condiții, vă rugăm să vizitați pagina de contact furnizată aici sau să ne contactați pe email ionel_chirita_apl@yahoo.com.