PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023,
pentru unele unități administrativ-teritoriale