PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

HOTĂRÂRE DE GUVERN NR.1156/2022

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

(pentru finanțarea cheltuielilor aferente plății personalului de recensământ)