PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

INFORMARE PENTRU PRIMARI
Spre știință compartimentelor de "Impozite și taxe"

ATENȚIONARE: 

Revenim cu precizărille necesare adoptării hotărârilor de consiliu local privitoare la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru a evita aplicarea de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, a nivelurilor maxime prevăzute de Codul Fiscal.

ATENȚIE la alin. (1^1), dar mai ales la alin. (3)