PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

PLANUL STRATEGIC 2023-2027 FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
DR-28-Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural

GHID SPECIFIC – PRIVIND CONDIȚIILE DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE
AFERENTE AFIR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE
DR-28-Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural