PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Redevențe obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase