PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

PUNCT DE VEDERE
"Ordonanța de urgență pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 ..."
„Platforma pentru Administrație Publică Locală”
www.administratielocala.ro
27.10.2023

”Ordonanța de urgență pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de Convergență și pentru modificarea unor acte normative” pe care Guvernul vrea să o pună în aplicare, va crea, în plan local, austeritate bugetară și presiunea asupra adminstrației locale, manifestate prin:

Reducerea finanțării investițiilor publice: ceea ce ar putea însemna întârzierea sau anularea obiectivelor de investiții care privec unitățile școlare, spitalele, infrastructura și alte proiecte care sunt esențiale pentru dezvoltarea locală a comunităților.

Reducerea cheltuielilor de funcționare: ceea ce ar putea duce la diminuarea calității sau la imposibilitatea menținerii unor servicii prestate de autoritățile publice locale către cetățeni, lucru care va spori nemulțumire în rândul acestora.

Înrăutățirea situației financiare: ceea ce ar putea face mai dificilă acoperirea cheltuielilor curente, cum ar fi facturile la utilități sau întreținerea infrastructurii, dar și a salariilor, ceea ce ar duce la diminuarea personalului minim necesar și a celui din unele posturi esențiale, care va avea consecințe negative asupra calității serviciilor publice oferite cetățenilor sau chiar la anularea prestării acestor servicii.

Iată câteva exemple specifice de impact pe care OUG le-ar putea avea:

➢ Comuna/ orașul/ municipiu/ consilul județean ”A” ar putea fi nevoit să amâne sau să anuleze construcția unei noi școli sau a unui bloc de locuințe.

➢ Comuna/ orașul/ municipiu/ consilul județean ”B” ar putea fi nevoit să reducă numărul de polițiști locali sau de angajați de pe posturile unice din cadrul primăriei/ consiliu județean.

➢ Comuna/ orașul/ municipiu/ consilul județean ”C” nu va mai putea să susțnă cheltuielile de încălzire a școlilor sau spitalelor, transportul elevilor sau iluminatul stradal.

➢ Județul ”D” ar putea fi nevoit să reducă numărul de curse de autobuz.

Desigur, impactul real al OUG va depinde de modul în care autoritățile publice locale vor implementa măsurile de reducere a cheltuielilor. Cu toate acestea, este clar că această ordonanța de urgență ar putea avea un impact negativ asupra serviciilor și investițiilor publice oferite de autoritățile locale.

Dacă autoritățile publice locale nu se conformează prevederilor acestei ordonanțe de urgență, acestea pot fi supuse sancțiunilor legale sau pot fi nevoite să restituie fonduri către bugetul central și de aceea, pentru a face față acestor pericole, autoritățile publice locale vor căuta să-și asigure surse de venituri locale. Posibilitate cea mai la îndemână este creșterea impozitelor și taxelor, ceea ce face ca cel mai păgubit, din impunerea acestor măsuri, să fie cetățeanul.

O alternativă la acestă nechibzuită presiune asupra autorităților locale, pe care guvernul o evită și de această dată, este redimensionarea propriului aparat de funcționare

Ionel Chiriță – Manager Platforma APL
Tel: 0744.385.323; E-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com