PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Găsești aici Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) ale art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Trimite propunerile de îmbunătățire pe
whatsapp 0744.385.323 sau la adresa ionel_chirita_apl@yahoo.com !