PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Vezi celelalte răspunsuri la întrebări

Tip UAT Nume UATArticolul, Alineatul, LiteraForma propusă de ințiatorului proiectuluiForma propusă de intervenient Motivarea intervenientului
Partener APLhfghfghgf consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului; (...) nn) standardele de calitate - ansamblul normativelor de calitate în furnizarea unui serviciu public şi/sau de utilitate publicăviceprimar
Partener APLsxdfrsdfsdf stabilite prin acte normative;administratorul public
Partener APLsxdfrsdfsdf
numetexecutiv AORart.1 alin.2 -asdasdasd
numetexecutiv AORart.5 - -Forma propusă de ințiator în proiectul CFPL
numetexecutiv AORart.5 - -Forma propusă de ințiator în proiectul CFPL
numetexecutiv AORart.121 - -Forma propusă de ințiator în proiectul CFPL
numetexecutiv AORart.103 - -Forma propusă de ințiator în proiectul CFPL
hfghfghgfexecutiv AORart.5 alin.16 lit.ldfgdfgdgdfgdfgfdgdfgdfg
sxdfrsdfsdfexecutiv AORart.12 alin.12 lit.ksdfsdfsdfsdfsdfsdf
sxdfrsdfsdfexecutiv AORart.14 alin.14 lit.ksdfsdfdsfsdfsdfsdsdf
executiv AORexecutiv AOR
executiv AORexecutiv AOR
executiv AORexecutiv AOR
executiv AORexecutiv AOR