PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

"Noutăți legislative"

ATELIERUL DE BUNE PRACTICI - ONLINE pentru utilizatorii PLATFORMEI APL

Această activitate se va desfășura sub forma unui atelier de bune practici pentru aleși locali și angajați din primării și consilii județene precum, cât și pentru cei din instituţiile, întreprinderile și serviciile publice aflate în coordonarea autorităților locale.

Atelierele de bune practici se vor desfășura sub forma unor dezbateri tematice cu o durată de 1-2 ore, fiecare atelier având o temă specifică, participarea la un atelier fiind posibilă după completarea și trimiterea formularului de înscriere pe care o găsești pe această pagină.

Tema atelierului va fi aleasă de către participanți, după ce se înscriu primele 25 de persoane care doresc să participe la această activitate.
Data și ora atelierului vor fi anunțate în Platforma APL după ce se stabilește tema.

Administrația publică locală (APL) este responsabilă de implementarea unei game largi de politici și programe publice, care au un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor. În acest context, este esențial ca autoritățile locale să fie la curent cu cele mai recente modificări legislative, pentru a putea asigura o aplicare eficientă și corectă a acestora.

Prezentarea de „noutăți legislative” în APL poate avea o serie de beneficii, printre care:

➢ Creșterea gradului de informare a autorităților locale: Prezentarea de noutăți legislative poate ajuta autoritățile locale să fie la curent cu cele mai recente modificări legislative, ceea ce le permite să le implementeze în mod corespunzător.

➢ Îmbunătățirea calității serviciilor publice: Prin cunoașterea legislației în vigoare, autoritățile locale pot asigura o calitate mai bună a serviciilor publice oferite cetățenilor.

➢ Reducerea riscului de erori: Prezentarea de noutăți legislative poate ajuta autoritățile locale să evite să comită erori în implementarea legislației, ceea ce poate duce la costuri suplimentare sau la nemulțumirea cetățenilor.

În plus, prezentarea de noutăți legislative poate contribui la promovarea transparenței și a responsabilității în administrația publică. Prin informarea cetățenilor cu privire la modificările legislative, autoritățile locale demonstrează că sunt deschise la dialog și că sunt dispuse să asculte feedback-ul acestora. 

Modalități de prezentare a noutăților legislative în APL

Există o serie de modalități de prezentare a „noutăților legislative” în APL. Printre acestea se numără:

➢ Organizarea de seminarii și workshop-uri: Acest format permite o discuție interactivă între experți și autoritățile locale, ceea ce poate duce la o mai bună înțelegere a impactului modificărilor legislative.

➢ Publicarea de materiale informative: Materialele informative pot fi distribuite autorităților locale prin intermediul site-urilor web, al newsletter-elor sau al altor canale de comunicare.

Crearea de platforme online: Platformele online pot fi utilizate pentru a oferi autorităților locale acces la informații actualizate cu privire la legislația în vigoare.

Concluzie

Prezentarea de „noutăți legislative” în APL este o măsură importantă care poate contribui la îmbunătățirea calității serviciilor publice și la creșterea gradului de transparență și responsabilitate în administrația publică locală.