PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

ATELIERE DE BUNE PRACTICI - ONLINE pentru utilizatorii PLATFORMEI APL

( "Formularul de înscriere" este disponibil în partea de jos a paginii)

Atelierele de bune practici sunt adresate aleșilor locali și angajaților din primării și consilii județene, cât și celor din instituţiile, întreprinderile și serviciile publice aflate în coordonarea autorităților locale și se vor desfășura, gratuit, sub forma unor dezbateri tematice cu o durată de 1-2 ore, fiecare atelier având o temă specifică, aleasă de către participanți, printr-o procedură de înscriere preliminară.

Ca urmare a înscrierilor preliminare, au fost stabilite temele atelierelor, cu următoarele date de desfășurare:

„Cadrul legal actual privitor la colectarea impozitelor și taxelor locale” – modulul 1, s-a defășurat în data de 14.11.2023.
„Cadrul legal actual privitor la colectarea impozitelor și taxelor locale” – modulul 2, s-a defășurat în data de 16.11.2023.
„Executarea silită a creanțelor bugetares-a defășurat în data de 23.11.2023.

Participarea la aceste ateliere de lucru va putea fi făcută prin:

Acces Direct – în Studioul Virtual al Platformei APL, pentru persoanele înscrise și cele care se vor înscrie până la data desfășurării atelierului în cauză, pe baza unui link, care nu va fi public, pe care îl vor primi doar acești participanți pe e-malurile comunicate de fiecare persoană care a transmis ”Formularul de înscriere”.
Participanții cu Acces Direct vor putea comunica direct, audio-video, cu organizatorul și cu lectorul cursului, toți fiind în Studioul Virtual al Platformei APL.
Acces Indirect – în Platforma APL, pentru persoanele care nu s-au înscris prin transmiterea ”Formularului de înscriere”, pe baza unui link care va fi public, anunțarea acestuia făcându-se în materialele prin care vor fi comunicate data și ora de desfășurare a atelierelor.
Participanții cu Acces Indirect vor putea comunica cu organizatorul și cu lectorul cursului doar prin întrebările pe care le vor putea transmite prin mesaje whatsapp la tel: 0744385323.

Completeză formularul de mai mai jos și progrează-ți înscrierea la următorul atelier de lucru !

Persoanele care s-au înscris în faza preliminară de alegere a temelor sunt considerate acceptate la toate cele patru ateliere, fără să mai transmită o nouă cerere.

Celelalte persoane se pot înscrie prin completarea formularului de mai jos:  

După completarea și transmiterea formularului, un operator al Platformei APL va prelua și prelucra informațiile transmise. Vă mulţumim!