PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

"Bună guvernare locală"

ATELIER DE BUNE PRACTICI - ONLINE pentru utilizatorii PLATFORMEI APL

Această activitate se va desfășura sub forma unor ateliere de bune practică pentru aleși locali și angajați din primării și consilii județene precum, cât și pentru cei din instituţiile, întreprinderile și serviciile publice aflate în coordonarea autorităților locale.

Atelierele de bune practici se vor desfășura sub forma unor dezbateri tematice cu o durată de 1-2 ore, fiecare atelier având o temă specifică, participarea la un atelier fiind posibilă după completarea și trimiterea formularului de înscriere pe care o găsești pe această pagină.

Tema atelierului va fi aleasă de către participanți, după ce se înscriu primele 25 de persoane care doresc să participe la această activitate.
Data și ora atelierului vor fi anunțate în Platforma APL după ce se stabilește tema.

Buna guvernanță locală este un concept care se referă la modul în care autoritățile locale își îndeplinesc responsabilitățile față de cetățeni. O bună guvernanță locală se poate realiza pornind de la cele 12 principii de bună guvernare recunoscute de Consiliul Europei, dintre care precizez următoarele:

Participare și desfășurarea corectă a alegerilor: Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procesul de luare a deciziilor, iar alegerile trebuie să fie corecte și reprezentative.

Receptivitate: Autoritățile publice trebuie să fie receptive la nevoile și preocupările cetățenilor.

Eficiența și eficacitate: Autoritățile publice trebuie să fie eficiente în utilizarea resurselor și să fie capabile să își atingă obiectivele.

Deschidere și transparență: Autoritățile publice trebuie să fie transparente în ceea ce privește activitățile lor și să ofere acces la informații.

Responsabilitate: Autoritățile publice trebuie să fie responsabile față de cetățeni și să fie trase la răspundere pentru deciziile și acțiunile lor.

Parteneriat: Autoritățile publice trebuie să colaboreze cu societatea civilă și cu alte părți interesate pentru a promova buna guvernanță.

În opinia mea, realizarea unei bune guvernanțe locale este o sarcină complexă care necesită implicarea tuturor actorilor interesați, inclusiv a autorităților locale, a cetățenilor și a societății civile.

➢ Consolidarea cadrului legislativ și instituțional: Este important să existe un cadru legislativ și instituțional care să susțină buna guvernanță locală. Acest cadru trebuie să garanteze transparența, responsabilitatea și participarea cetățenilor.

➢ Îmbunătățirea capacității administrative a autorităților locale: Autoritățile locale trebuie să aibă capacitatea de a implementa politici și programe eficiente. Acest lucru poate fi realizat prin oferirea de traininguri și resurse autorităților locale.

➢ Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor: Cetățenii trebuie să fie conștienți de drepturile și responsabilitățile lor în ceea ce privește guvernanța locală. Acest lucru poate fi realizat prin campanii de informare și educație..

Prin implementarea acestor măsuri, putem contribui la crearea unei administrații publice locale care este eficientă, transparentă și responsabilă, în beneficiul cetățenilor.