PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

"Atelier de bune practici"

ATELIER BUNE PRACTICI - ONLINE pentru utilizatorii PLATFORMEI APL

Această activitate se va desfășura sub forma unor ateliere de bune practici pentru aleși locali și angajați din primării și consilii județene precum, cât și pentru cei din instituţiile, întreprinderile și serviciile publice aflate în coordonarea autorităților locale.

Atelierul se vor desfășura sub forma unor dezbateri tematice cu o durată de 1-2 ore, fiecare atelier având o temă specifică, participarea la un atelier fiind posibilă după completarea și trimiterea formularului de înscriere pe care o găsești pe această pagină.

Tema atelierului va fi aleasă de către participanți, după ce se înscriu primele 25 de persoane care doresc să participe la această activitate.
Data și ora atelierului vor fi anunțate în Platforma APL după ce se stabilește tema.

Nevoia unui „Atelier de bune practici”

Atelierul de bune practici este o modalitate de a învăța prin practică, prin analizarea și rezolvarea de cazuri reale sau ipotetice. Acest tip de învățare este deosebit de util în domeniul dreptului, unde este important să se înțeleagă cum se aplică legea în practică.

Modul de realizare a unui „Atelier de bune practici”

Un atelier de bune practici poate fi realizat în mai multe moduri, în funcție de obiectivele urmărite. În general, atelierul include următoarele etape:

➢ Alegerea spețelor: Spețele trebuie să fie relevante pentru domeniul de studiu și să fie suficient de complexe pentru a oferi participanților o provocare.

➢ Prezentarea spețelor: Spețele sunt prezentate participanților, care au posibilitatea să le citească și să le analizeze.

➢ Discuția: Participanții discută despre spețe, oferind propriile opinii și soluții.

➢ Feedback: Participanții primesc feedback din partea facilitatorului sau a altor participanți.

Beneficiile unui „Atelier de bune practici”

Atelierul de bune practici oferă o serie de beneficii, printre care:

➢ Îmbunătățește înțelegerea legii: Prin analizarea și rezolvarea de cazuri reale, participanții își pot îmbunătăți înțelegerea legii și a modului în care aceasta se aplică în practică.

➢ Dezvoltă abilitățile de gândire critică și rezolvare de probleme: Atelierul de bune practici îi încurajează pe participanți să gândească critic și să găsească soluții creative la probleme complexe.

➢ Promovează colaborarea și învățarea în echipă: Atelierul de bune practici oferă o oportunitate de colaborare între participanți, ceea ce poate duce la o mai bună înțelegere a problemelor și la dezvoltarea unor soluții mai eficiente.

Concluzie

„Atelier de bune practici” este o modalitate eficientă de a învăța dreptul în practică. Acest tip de învățare este deosebit de util pentru studenții de drept, dar poate fi benefic și pentru profesioniștii din domeniul juridic.