PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

În atenția unităților administrativ-teritoriale interesate să solicite contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare,
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale,
inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.