PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Primăriile de oraşe şi comune au nevoie de salarii decente pentru a-şi putea păstra angaţii

Primăriile de oraşe şi comune au nevoie de salarii decente pentru a-şi putea păstra angaţii.

În administraţia publică locală, situaţia din oraşele mici şi mijlociica şi în cazul comunelor, unde situaţia este şi mai gravă a ajuns să fie asemănătoare perioadei dinaintea apariţiei Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – când s-a produs o puternică deprofesionalizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului, cauzată de ieşirea din sistem a multor angajaţi nemulţumiţi de salariile mici din acea vreme, cât şi de lipsa de atractivitate pentru persoanele care ar fi putut intra în sistem dacă nu cumva mai dificilă.

Astfel:
1. Angajaţii din primăriile de oraşe mici şi din instituțiile și serviciile publice de interes local, ca şi cei din comune, au devenit tot mai nemulţumiţi de veniturile salariale mici pe care le au pentru că nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar […] corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, […], exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) […], iar prin efectele ordonaţelor de urgenţe, succesive, OUG nr. 114/2018, OUG nr. 01/2020, OUG nr. 226/2020 şi OUG nr. 130/2021 indemnizația lunară a funcției de viceprimar a rămas la nivelul anului 2019.

2. Ca urmare a menţinerii indemnizației lunare a funcției de viceprimar la nivelul anului 2019 majorările de 50% pentru persoanele care sunt în echipele din proiecte finanţate din fonduri europene au devenit în multe cazuri inoperante, fiind pus în pericol şi apetitul pentru astfel de finanţări care necesită o pregătire profesională mult sporită şi care comportă riscuri sporite în derularea lor.

3. În cele mai multe dintre primăriile de oraşe mici şi mijlocii, ca şi în majoritatea covârşitoare a comunelor, încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, care sunt mult subfinanţate – sumele alocate fiind cu mult sub necesarul de care autorităţile administraţiei publice locale au nevoie ca să îşi asigure îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin legile şi Constituţia în vigoare – face ca nivelul veniturilor salariale să fie şi sub jumătatea indemnizației lunare a funcției de viceprimar rămase la nivelul anului 2019.

4. Mulţi dintre angajaţii din primăriile unităţilor administrativ-teritoriale mici, cu precădere cei mai bine pregătiţi, pleacă căre primăriile de municipii, mai ales spre reşedinţele de judeţ, sau către consiliile judeţene unde salariile pot fi duble sau triple.

5. Consider injustă discuţia pe care liderii de opinie o fac public generalizând o situaţie a unor salarii mari în administraţia publică, care nu este deloc una specifică administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale mici.

ÎN FAPT:
În cazul majorităţii comunelor – din cele 2.862 comune peste 1.500 (mai mult de jumătate) au sub 3.000 de locuitori – cei mai mulţi dintre angajaţii din aceste primării au salarii nete între 1.500-2500 lei/lună.

În cazul majorităţii oraşelor – din cele 216 oraşe peste 110 (mai mult de jumătate) au sub 10.000 de locuitori – cei mai mulţi dintre angajaţii din aceste primării au salarii nete între 2.000-3.000 lei/lună.

OBSERVAŢII:
I. Salariile nu pot fi mai mari pentru că la stabilirea lor trebuie să ţinem cont de următoarele condiţionalităţi:
a. Nivelul veniturilor salariale este mic din cauza resurselor financiare de care dispun bugetele locale.
b. Nivelul veniturilor salariale nu trebuie să depășească nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar;
c. Într-o primărie veniturile salariale sunt stabilite conform poziţiei posturilor în ierarhia instituţiei;
II. La astfel de salarii primăriile de oraşe mici şi mijlocii, ca şi cele de comune, nu vor putea atrage personal specializat pentru ocuparea unor posturi în domeniile de care au nevoie:Arhitect Şef, IT, Audit intern, Jurişti, Experţi Fonduri Proiecte,Ingineri constructori şi TOPO, etc.
III. Cu ce eficienţă poate să reprezite oraşul sau comuna un jurist care câştigă un salariu de 3-4 mii de lei în procesele din instanţele judecătoreşti în care cealaltă parte a proceselor au avocaţi plătiţi cu multe zeci de mii de lei.
IV. În conformitate cu Nota de Fundamentare a OUG 79 din 30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, poziția de arhitect-șef era ocupată/temporar ocupată în doar 76 orașe din cele 216 oraşe şi în doar 19 din cele 2.862 comune.

6. Prin menţinerea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora – prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare – la nivelul anului 2019 – prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare – s-a ajuns ca veniturile nete ale primarilor din unităţile administrativ-teritoriale mici să fie cu mult mai mici, chiar şi sub jumătatea veniturilor unor conducători ai unor instituţii de pe teritoriul acestor unităţi administrativ-teritoriale (manageri de spitale, de unităţi şcolare sau comandanţi ai poliţiilor orăşeneşti).

Prin urmare, este necesară luarea următoarelor măsuri:

a. Abrogarea articolului I, alin (2) din OUG nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative şi revenirea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, la data adoptării acestei legi în data de 28 iunie 2017.

b. Modificarea prin ordonanţă de urgenţă a art.11 alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017, care să aibă următorul text:
Art.11
[…]
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, la care se adaugă majorările prevăzute la art 16 alin (1).

c. Modificarea prin ordonanţă de urgenţă a art.16 alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017, care să aibă următorul text:
(3) Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin. (1), conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect şi reprezentantul legal al proiectului.

d. Introducerea prin ordonanţă de urgenţă la art.16. din Legea-cadru nr. 153/2017 a unui nou aliniat (3^1), care să aibă următoarul text:
(3^1) Salariile de bază al reprezentanților legali ai proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, nominalizat potrivit alin. (3), se majorează cu până la 25% pe perioada implementării proiectului.

e. Alocarea pentru toate unitățile administrativ-teritoriale de resurse financiare suficiente pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare.