PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

O R D O N A N Ț A nr. 19 din 31 IANUARIE 2023

pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020