PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul “Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa MDLPA la
adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, până la data de 20.06.2022.