PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Precizări privind participarea la cursurile organizate de Partener APL Management SRL București

Partener APL Management SRL, în calitatrea sa de furnizor de formare, organizează online, hibrid și la sală:

➢ programe (cursuri) de formare, pregătire și perfecționare profesională continuă;

➢ programe (cursuri) de formare profesională continuă de specialitate;

➢ programe (cursuri) de formare specializată;

➢ conferințe, seminarii, ateliere de lucru și activități de învățare (team building);

➢ vizite de studiu/ de documentare și schimburi de experiență;
➢ participări la târguri și expoziții, în țară sau din străinătate.

GĂSIȚI ÎN SEAP/SICAP

tarifele și celelalte mențiuni privitoare la înscriere, descrierea achiziției, participare și plată pentru programele de formare (cursurile),

la ofertant PARTENER APL MANAGEMENT (neplăritoare de TVA) – CUI 37268127,

de la numărul de referință 101 până la 146. CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesională (Rev.2)

Cursurilor ONLINE, HIBRIDE sau LA SALĂ ale Platformei APL se remarcă prin:

➢ structurare tematică cuprinzătoare, cu informații atractive și utile, susținute de profesioniști cunoștințe teoretice consolidate și cu experiență bogată în domeniu;

➢ folosirea de metode, tehnici, instrumente practice și interactivitate care garantează îmbunătățirea capacității de punere în aplicare a cunoștințelor și abilităților profesionale;

➢ prezentarea de analize și studii de caz combinate cu rezolvarea de probleme pentru a putea oferi cursanților o experiență practică de rezolvare de probleme;

➢ actualizarea informațiilor dobândite cu noutăți legislative, bune practici și soluții inovative care să permită cursanților să-și îmbunătățească abilitățile și cunoștințele profesionale pentru a fi la curent cu cele mai noi tendințe din domeniu;

➢ asigurarea posibilității de vizionare a înregistrărilor fiecărui modul al cursului pentru o înțelegere și fixare mai profundă a informațiilor prezentate pe întregul parcurs al cursului.

 

Programe de formare propuse de Platforma APL acoperă domeniile și temele stabilite de Ordinul Președintelui ANFP nr. 234 din 21 martie 2022, privind domeniile prioritare de formare și perfecționare profesională și tematica specifică programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici, iar participanții la cursurile din programele de formare organizate şi desfăşurate de către Platforma APL primesc certificate de participare sau, după caz, diplomă de absolvire, această certificarea putând fi folosită atât pentru îndeplinirea prevederilor art. 479, alin 1) lit b) din Codul administrativ referitoare la condițiile pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional, cât și pentru îndeplinirea prevederilor art. 483, alin 2) lit f) din Codul administrativ referitoare la condițiile pentru participarea la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă.

Platforma APL asigură relevanță și eficiență programelor sale de formare profesională prin alegerea lectorilor cu practică îndelungată în administrația publică locală, oferind cursanților posibilitatea de a învăța de la profesioniști cu multă experiență practică în domeniu.

Programe de formare ale Platformei APL, fie că sunt programe de perfecţionare, fie că sunt programe de formare specializată, pot fi organizate şi desfăşurate ONLINE, LA SALĂ (cu prezență fizică) sau HIBRID.

Programele de formare (cursuri) ONLINE se desfășoară sub forma unor cursuri structurate pe 6 (șase) module a 2 ore și 30 de minute, fiecare, desfășurate în 6 zile, pe parcursul a trei săptămâni consecutive, în Platforma APL.

Programele de formare (cursuri) HIBRID se desfășoară sub forma unor cursuri structurate pe 6 (șase) module a 2 ore și 30 de minute, fiecare, desfășurate în 6 zile, pe parcursul a trei săptămâni consecutive, din care:

– 4 (patru) module la sală, pe parcursul a trei zile consecutive, la Phoenicia Grand Hotel București;

– 2 (două) module online, în Platforma APL.

.

Pentru cursurile ONLINE și pentru cele HIBRID programul pe zile de desfășurare a celor 6 (șase) module de curs va fi stabilit după înscrierea la curs a unui număr de minim 15 cursanți, respectiv 17 / 20.

Participanții la cursurile online sau hibrid au acces direct gratuit în studiul virtual al Platformei APL, la atelierele de bune practici desfășurate ulterior pe tema cursului la care au participat.

Precizări tehnice pentru desfășurarea cursurilor online:
 1. Cursurile sunt organizate în săli de curs virtuale ușor de accesat de către participanți, fiind asigurată participarea continuă a fiecărui cursant în condiții bune de comunicare de interactivitate și prezentarea materialelor suport, în timp real.
 2. Transmiterea, online, a cursului se face prin aplicația Zoom pe care trebuie să o aveți descărcată în dispozitivul dvs.
 3. Cursantul trebuie să dispună de următoarele condiții miminime:
  a) calculator (desktop sau laptop), tabletă sau telefon cu cameră, microfon și căști/boxe;
  b) conexiune bună la interne;
  c) lumina (naturală sau de la bec) să îi vină din față (exclus din spate).
 4. Asistența tennică de care au nevoie cursanții este asigurată de suportul tehnic al furnizorului de formare.

Programele de formare (cursuri) LA SALĂ se desfășoară în format de 3/ 5/ 7 zile consecutive, conform ”Grilei de cursuri la sală”, care va fi prezentată public.

Pentru cursurile organizate LA SALĂ Partener APL, în calitatea sa de furnizor de formare, își rezervă dreptul ca în cazul neîntrunirii numărului minim de 15 persoane participante la programul de instruire, cursul sa fie decalat pentru o perioadă ulterioară.

Mențiuni privitoare la înscriere la curs, descriere achiziției, participare și plată pentru programele de formare (cursurile) organizate de Partener APL Management SRL:
 1. Formularul de înscriere are valoare de contract, precizările din conținutul acestuia și din prezenta pagină web generând drepturi și obligații pentru ambele părți.
 2. Formularul de înscriere se completează pe calculator, se printează, se semnează și se ștamplilează, după care se transmite la e-mail: office@administratielocala.ro !
 3. După trimiterea formularului de înscriere, puteți face achiziția din SEAP/SICAP, oferta de preț și celelalte precizări fiind disponibile în SEAP/SICAP prin ofertantul PARTENER APL MANAGEMENT – CUI 37268127 (neplăritoare de TVA), cu cod și denumire: CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesională (Rev.2), de la numărul de referință 101 până la 146.
 4. Tarifele de curs cuprind cheltuielile pentru toate serviciile ocazionate de organizarea și desfășurarea programelor de formare (cursuri) și pentru celelalte activități.
 5. După finalizarea achiziției și înscrierea la curs a solicitanților din minumimul de unități administrativ-teritoriale specificat în formularul de înscriere furnizorul stabilește și comunică tuturor solicitanților prioada și datele de desfășurare a cursurilor.
 6. În perioada derulării programului de formare, furnizorul notifică acest lucru și eliberează factura pentru toate entitățile participante în programul de formare profesiunală.
 7. Entitățile fac plata pentru participarea la program, iar furnizorul, după primirea plății și finalizarea programului, eliberează și transmite fiecărui participant certificatul de participare la curs.