PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

PRECIZĂRI REFERITOARE LA PREVEDERILE OUG 152/11.11.2022

privind majorările indemnizațiilor lunare ale primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene (inclusiv din PNRR) și ale salariilor de bază ale angajaților implicați în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și cei implicați în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență
Potrivit OUG 152/11.11.2022:
“Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență prevăzut la art. 6 din OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabileși nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresareși reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.”
* Vezi textul integral al OUG 152/11.11.2022: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261326

Regulamentul-cadru care reglementează condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, precum și în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență este cel din HG nr. 325 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.
** Vezi textul integral al OUG 152/11.11.2022: : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200640

CONCLUZIE:
Practic, OUG 152/11.11.2022 introduce proiect finanțate prin PNRR în același mecanism de plată a sporurilor acodate pentru proiectele implementate din fonduri structurale, fără să modifice Capitolul II – Criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială, definit prin REGULAMENTUL -CADRU din 10 mai 2018, aprobat prin HG nr. 325 din 10 mai 2018. :
………………………………………………………
Capitolul II Criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială
Articolul 4
(1) Personalul din cadrul instituției și/sau autorității publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului, după cum urmează:
a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;
e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.
(2) În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcție de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect, se stabilește procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect“, în înțelesul art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 5
Pentru personalul prevăzut la art. 4 care își desfășoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.
Articolul 6
Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcție de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:
a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;
c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.
*** Vezi textul integral al OUG 152/11.11.2022: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200641

Pentru detalii mă puteţi suna.
Ionel Chiriță – 0744.385.323