PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

În Monitorul Oficial al României, Nr. 321/18.IV.2023, a fost publicată:
”Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2022 pentru
completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”