PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Formular pentru colectarea observațiilor/ clarificărilor referitoare la finanțările oferite de Ministerul Energiei prin GHIDUL SOLICITANTULUI
”Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producerea energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”
(energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz)

Vezi aici:
”Forma ghidului solicitantului publicată pe pagina Ministerului Energiei"
https://administratielocala.ro/webinar-ministerul-energiei

Întrebările trimise de tine către Platforma APL, vor fi transmise Ministerului Energiei