PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Codul Finanțelor Publice Locale reprezintă cea mai amplă intervenție normativă privind reglementarea acestui domeniu al administraţiei publice locale. Pentru elaborarea unui punct de vedere unitar, pe care îl vom transmite iniţiatorului, vă rog să formulați, online, observații la textul propus, folosind formularul din Platforma APL. Formularul vă permite să vedeţi în timp real propunerile făcute de alte persoane.

Pentru detalii puteţi să mă sunaţi la telefon 0744.385.323. Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR

I. SECȚIUNE PENTRU COMUNICAREA DFATELOR PERSONALE


II. SECȚIUNE PENTRU COMUNICAREA MODIFICĂRILOR PROPUSE PENTRU CODUL FINANȚELOR PUBLICE LOCALE
Completează prima modificare/adăugare (de articol, alininiat sau litera) propusă de tine
Div Blinking

Întrebările tale vor apărea în formularul de mai jos în maxim 2 minute după trimitere

Tip UAT (alege: comună, oraș, municiupiu, C.J.)Nume UATArticloul, Aliniatul , Litera Forma propusă de ințiator în proiectul CFPLForma propusă de dvsMotivarea propunerii făcute de dumneavostră
Municipiudsfsdfart.19 alin.4 lit.hsdsdfsdfsdfssdfsdfsfdfsdfsdf
OrașPartener APLArt. 5 - Definiţii generale În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (...) g) aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean - totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, preşedintele consiliului judeţean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreşedintele consiliului judeţean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;Art. 5. - Definiţii generale În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (...) g) aparatul de specialitate al primarului, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean - totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, preşedintele consiliului judeţean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreşedintele consiliului judeţean, personalul din cabinetul acestora precum şi administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;Pentru claritatea și precizia normei juridice, este necesară modificarea și completarea mai multor definiţii din cuprinsul art. 5.