PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Legea pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natură salarială