PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Viorel Constantin BULMEZ

Domenii de activitate: Control intern managerial / Audit public intern / Guvernanţă corporativă / Managementul riscurilor / GDPR.

 

Studii şi specializări:

– Doctorand ştiinţe economice – domeniul contabilitate Universitatea Valahia Targoviste 2017 – prezent;

– Masterat “Managementul afacerilor publice”, SNSPA, Bucureşti în 2015-2017;

– Masterat “Audit, contabilitate si consultanta contabila” – Universitatea “George Baritiu “ Brasov, în 2009–2011;

– Curs postuniversitar de perfectionare in domeniul managementului economico-financiar, Universitatea Natională de Apărare “Carol I”, Bucureşti, în 2012;

– Curs postuniversitar de formare psihopedagogica – Universitatea “ George Baritiu “ Brasov; în 2005;

Facultatea de Drept, Universitatea Ecologica Bucuresti, 1999-2004 – cu licenţă în ştiinţe juridice în iulie 2005;

– Institutul Militar “Ioan-Voda” Sibiu 1991-1995,  domeniul de licenţă – Managementul organizatţiei – cu licenţă în iulie 1995;

– Cursuri de formare/specializare: Responsabil cu protectia datelor; Evaluarea impactului privind protectia datelor; Evaluator riscuri securitate fizica; Expert achizitii publice; Auditor intern in sectorul public; Manager de securitate”; Diplomaţie şi politică externă; Audit si control intern in domeniul bancar; Formare formator adulti; Bussines administration; Sisteme informatice de logistica; Securitate si sanatate in munca”.

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

– Efectuarea a peste 300 de misiuni de audit public intern atat ca sef de echipa audit cat si ca auditor intern, respectiv: audituri de regularitate, audituri de sistem, audituri ale performantei, audituri ale procedurilor de achizitii publice, audituri  de consiliere formalizata si informala, audituri ad-hoc;

– Activităţi de training şi consultanţă.

 

Alte aspecte relevante:

  • Membru afiliat al Global Association of Risk Professionals, USA, din 2015-prezent;
  • Lector universitar – Universitatea Athenaeum Bucuresti pentru predarea disciplinei: auditul intern al institutiilor publice – în  perioada  2017-2020;
  • Cadru didactic asociat Facultatea de Adminisitratie Publica, SNSPA, programele de cursuri postuniversitare de audit si guvernanta – în  perioada  2018-2021;
  • Membru in cadrul Institutului National de Control Intern din Romania, desfasurand activitati de training si consultanta implementare sisteme de control intern managerial – în perioada 2012-2014;
  • Cadru didactic asociat al Universitatii George Baritiu Brasov, Centrul de studii Buzau pentru predarea disciplinelor: audit intern, dreptul concurentei, dreptul mediului, dreptul familiei, marketing, marketingul serviciilor, cercetari de marketing – în  perioada  2005-2010.