PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sorin CHIRIȚĂ

Domenii de activitate:  în management, drept, dezvoltare regională, managementul proiectelor, achiziții publice, managementul infrastructurilor critice, dezvoltare teritoriala integrata, evaluarea proprietăților imobiliare și evaluarea proiectelor

 

Studii şi specializări:

– Licenţiat în Drept – 2010-2014 – Universitatea “Danubius” din Galați, Facultatea de Drept

– Manager în activitatea de turism – Brevet de Turism – în 2010 – Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse şi Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

– Licenţiat în Psihologie – 2006-2009 – Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti, Facultatea de Sociologie – Psihologie;

– Masterat în Drept, –  “Devianţă și Delincvența Juvenilă” – 2005-2007 – Universitatea “Andrei Șaguna“ din Constanța,Facultatea de Drept și Științe Administrative

– Licenţiat în Management – în 2001-2005 – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice;

– Studii postliceale „Alimentație publică și turism”  în 1997-1999  Grup Școlar Cooperatist Constanța, Școala Postliceală de Cooperație

 

Alte cursuri şi instruiri:

– Studii Postuniversitare ”Managementul Afacerilor” – în 2005 – 2006 – Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galați, Facultatea de Științe Economice;

– Expert evaluator de proprietăți imobiliare – în 2006 – Asociația Națională a Evaluatorilor din România;

– Formator –  în 2007 – Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse/ Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

– Achiziții publice – în 2008 – Institutul Național de Administrație;

– Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – în 2011 – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

– Evaluator proiecte – în 2011 – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

– Director de program – în 2012 – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale şi Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

– Promovare, facilitare sşi expertizp pentru implementarea SUERD în România – în 2012 – Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);

– Urbanism și amenajarea teritoriului – în 2013 – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației Naționale;

– Managementul Infrastructurilor Critice – 2015 – Academia Navală “Mircea cel Bătrân“  în colaborare cu Centrul de Strategii Avansate:

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

Peste 18 ani experiență în management, implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă și dezvoltare urbană integrată, a coordonat elaborarea și implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului Național de Creștere Constanța și a contribuit la dezvoltarea urbană durabilă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. De asemenea, a contribuit la pregatirea si implementarea strategiilor, proiectelor europene si la delegarea serviciilor de utilitate publica in Municipiul Bucuresti.

 

Alte aspecte relevante:

În ultimii 6 ani a deținut funcțiile de Administrator Special al RADET Bucuresti, de Administrator Public (City Manager) al Municipiului București și de Manager Proiecte in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.