PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Raul Constantin CARLAONȚ

Domenii de activitate: inventariere / gestionare si evaluare patrimoniu entitati publice / management proiecte de investitii / urbanism / cadrul legal in constructii / cadastru / reorganizare economica

 

Studii şi specializări:

– Licenţiat ”Pregatire economica si management” Facultatea de Ştiinţe Economice – Managementul turistic şi hotelier, Universitatea Craiova;

– Masterat ”Puterea executiva si administratia publica”, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;

– Absolvent al cursurilor: ”Evaluator autorizat competente EPI, EBM, EI” – Asociaţia Natională a Evaluatorilor din România, Membru Titular ANEVAR

– Absolvent al cursurilor: ”Proceduri de achiziţii de bunuri şi servicii” – Institutul Român de Valori Mobiliare Bucureţti;-Specializări şi calificări în domeniile de activitate practicate.

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

– Manager societate privata, manager de proiect;

– Eevaluare patrimoniu entitati publice şi evaluare propriatăţi persoane fizice şi jutidice;

– Formator / trainer pentru cursuri de formare şi perfecţionare profesională.

– Consultant pentru proiecte de infrastructura (exproprieri) si diverse investitii publice sau private, organizarea si gestionarea activelor din entitati publice si private;

– Formator/trainer in domeniul inventarierii, investitiilor, urbanismului si cadrului legal in constructii.

 

Alte activităţi din domeniile de specializare:

Managementul crizei; Monitorizare şi Evaluare statistică; Preţuri de transfer; Studii de piaţă; Expert fiscal; Expertiză tehnică, judiciară şi extrajudiciară; Evaluarea pentru raportare financiară şi active ale sectorului public; Verificarea evaluării; Identificarea cadastrală a proprietăţii imobiliare; Analiza celei mai bune utilizări; Managementul Agenţiilor imobiliare – Sistemul imobiliar informatizat; Manager proiect; Expert accesare fonduri structurale şi coeziune; Evaluator proiecte; Tehnician Devize şi Măsurători în Construcţii; Urbanism, amenajarea şi planificarea teritoriului; Baze de date cu referinţă geospaţială; Tehnician cadastru funciar topograf ; Formator/Trainer.