PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Paraschiv PEȚU

Domenii de activitate/arii de practică: Stare civilă și evidența persoanelor

 

Studii și specializări:

– Licențiat în drept la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București;

– Curs postuniversitar de ”Drept public și științe administrative” la Facultatea de drept a Universității din București;

– Doctor în drept, 2008, la Facultatea de drept a Universității ”Nicolae Titulescu” din București. Teza de doctorat: ”Atributele de identificare a persoanei fizice”, publicată la Editura Detectiv, București, 2008 (Coordonator științific: Prof. Univ. dr. Gabriel BOROI);

 

Activități profesionale desfășurate:

– A îndeplinit, succesiv, funcțiile de Șef al Serviciului Central de Stare Civilă (1996-2000), de Director al Direcției Evidența Populației (2000-2004), de Director General Adjunct al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor din M.A.I. (2004-2009) și de Lector universitar titular la Facultatea de drept a Universității BIOTERRA din București;

– Lector colaborator la Centrele Regionale de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală din subordinea Institutului Național de Administrație, precum și la diferite firme private acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

 

Reputat specialist în domeniul stării civile și al evidenței populației:

Autor sau coautor al mai multor lucrări/articole de specialitate, care constituie suport pentru cursurile de perfecționare organizate cu funcționarii din serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor (SPCEP) din subordinea consiliilor locale/județene, precum și cu ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale.