PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ionel CHIRIȚĂ

Domenii de activitate/arii de practică: Management în administrație publică locală

 

Studii și specializări:

 

Licenţiat al Facultăţii de Mecanică, secţia Nave a Universităţii ,,Dunărea de Jos “ din Galaţi – 1977-1982 – inginer diplomat.

 

Cursuri postuniversitare: ,,Managementul administraţiei publice locale“ – 2003-2004.

 

Cursuri acreditate de ANC sau INA: Administraţie publică şi contenciosul administrativ (2003); Administraţie publică locală, noţiuni generale (2003); Formare formatori (2005); Manager de proiect (2010); Inspector resurse umane (2011); Manager în activitatea de turism (2014-2015).

 

Alte cursuri şi instruiri: Intarirea capacităţii instuţionale a administraţiei publice româneşti în vederea realizării descentralizării financiare (2005); Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale (2011); Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice – Instruirea formatorilor FOREXEBUG – Entităţi raportoare (2014).

 

Funcţii şi activităţi în administraţia publică locală:

 • Primar al oraşului Hârşova (două mandate: 2000-2004 şi 2004-2008);
 • Consilier local al oraşului Hârşova (trei mandate: 1996-2000; 2008-12 şi 2012-2016);
 • Consilier al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative (în 2008);
 • Membru al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (2007 – în prezent);
 • Membru al Consiliului Naţional de Integritate (două mandate: 2007, 2010 şi 2010-2014);
 • Membru al Comitetului pentru finanțe publice locale (2007 – în prezent);
 • Consilier onorific al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (în 2019-2020);
 • Consilier onorific al Prim-Ministrului României (în 2020).

 

Funcţii şi activităţi în alte organizaţii naţionale, deţinute pe perioada mandatelor de primar:

 • Secretar al Asociaţiei Oraşelor din România (două mandate: 2000-2002 şi 2002-2004);
 • Preşedinte al Asociaţiei Oraşelor din România (2004-2008);
 • Vicepreşedinte al Federaţiei Autorităţilor Locale din România – FALR (2004-2005);
 • Preşedinte executiv al Federaţiei Autorităţilor Locale din România – FALR (2005-2008).

 

Funcţii şi activităţi în organizaţii internaţionale, deţinute pe perioada mandatelor de primar:

 • Membru al Delegaţiei României la CPLRE de la Strasbourg – Comisia de Dezvoltare (2000-2002);
 • Membru al Delegaţiei României la CPLRE de la Strasbourg – Comisia Instituţională (2002-2004).

 

Distincţii, decoraţii, titluri şi rezultate deosebite:

 • Titlul de ,,Cel mai activ primar de oraş pe  anul 2003“ (Acordat de FALR în prezenţa Preşedintelui României şi a Prim-Ministrului României);
 • ,,Diploma de excelenţă“ – Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea instituţională a Federaţiei Autorităţilor Locale din România (FALR) – 2004 (Acordată de FALR în prezenţa Preşedintelui României şi a Prim-Ministrului României);
 • Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler – acordat de Preşedintele României în anul 2006;
 • Diplomă de excelenţă, în anul 2008, acordată de Asociaţia Oraşelor din România pentru contribuţia deosebită adusă asociaţiei pe perioada mandatului de preşedinte AOR;
 • Iniţiator – reprezentant al AOR – în demersurile de constitiure a Confederaţiei Oraşelor Mici din Europa, care reuneşte asociaţiile de profil din Franţa, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Polonia, Italia şi România – în perioada 2007-2010;
 • Diploma de onoare, în 2012, acordată de Asociaţia Oraşelor din România pentru contribuţia deosebită adusă asociaţiei pe perioada mandatului de preşedinte executiv;
 • Diploma şi trofeul AOR, acordat cu ocazia aniversării a „25 de ani de la fondarea Asociaţiei Oraşelor din România” – 2019.