PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Gigi PETRE

Domenii de activitate:  Controlul legalităţii actelor administrative / Situaţi de urgenţă

 

Studii:

– Licenţiat al Institutului Politehnic Bucureşt, Facultatea de Energetică, 1978-1983; 1992

– Masterat ”Afaceri publice europene” – Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2006-2007;

– Studii postuniversitare ”Probleme actuale ale securităţii naţionale” – Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti, 2008-2009;

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

– Prefect – Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 2013–2019;

– Inspector guvernamental, 2008-2009 şi 2012-2013;

– Subprefect – Coordonarea serviciilor publice deconcentrate, Prefectura Judeţului Ialomiţa, 1996-2000, 2005-2008 şi 2009-2012

 

Alte cursuri de formare şi specializări:

– Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din românia în contextul integrării în uniunea europeană şi al descentralizării administrative şi financiare – Proiectul COD SMIS, M.D.R.A.P. – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti, 2012-2014;

– Program de formare specializată pentru categoria înalţilor funcţionari publici la Institutul Naţional de Administraţie, studii postuniversitare, Bucureşti, 2007-2008;

– Coordonarea politicilor publice – The Leadership Institute (curs) Arkington, S.U.A, în 2008;

– Afaceri interne, Administraţie – Colegiul Naţional de Afaceri Interne, 2008-2009;

– Inginer electrician autorizat – Proiectare şi exploatare instalaţii electrice

– Evaluator terenuri şi imobile –  ANEVAR Bucureşti, 1999;

– Cursuri de formare specializată – Administraţie, Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti – în 2005;

– Cursuri de formare specializată – Administraţie, Ecole Nationale d’Administration, Paris – în 2005;

– Cursuri de formare Iinstrumente structurale în România 2007-2013, Ministerul Administraţiei şi Internelor – în 2006.