PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Florin Marius POPA

Domenii de activitate: Etică instituțională, integritate publică, anticorupție

 

Studii şi specializări:

– Facultatea de drept, Universitatea Ecologică, 2018-2021;

– Studii postdoctorale cu titlul „Capitalul de integritate publică şi perfomanţa sectorului public”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2014-2015;

– Studii doctorale cu teza „Implicaţiile corupţiei asupra reformei administraţiei publice. Evoluţii şi consecinţe”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2005-2011;

– The Economics of corruption​, Germania 2006;

– Institutul Naţional de Educaţie Multimedia, Japonia, 2005;

– Master “Managementul Sectorului Public” – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2002-2004;

– Academy of European Public Law, Grecia, 2002-2003;

– Facultatea de Administrație publică – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 1998-2002.

 

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

– Expert, Centru pentru Învățământ la Distanță. Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2003-2007;

– Asistent universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2007-2012;

– Lector universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (2012-prezent) titular al cursurilor: „Analiza economică a deciziilor publice” „Comparative Analysis in the Public Sector” „Economic Analysis of Public Decisions” „Analiza comparativă în sectorul public” „Quantitative and qualitative research methods for the public sector”, „​Economia corupţiei”​, “Etica afacerilor publice”, “Metode cantitative și calitative de cercetare în sectorul public”, “Tehnici și metode de elaborare a deciziei administrative”;

– Expert, Camera Deputaților, 2013-2014;

– Director, Centrul pentru Afaceri Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2014-prezent;

– Editor, Romanian Journal of Public Affairs2017-prezent;

– Membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Național de Administrație, 2018-2019.

 

Alte aspecte relevante:

  • Autor/coautor al numeroase articole apărute în presă şi edituri, din ţară şi străinătate;
  • Formator / Activităţi de cercetare / Director de proiecte / Expert – membru în echipe de proiect.