PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Dragoș DINCĂ

Dragoș DINCĂ

Domenii de activitate:  Resurse umane / reorganizare / capacitate administrativă / guvernanță corporativă

 

Studii şi specializări:

– Licenţiat al Facultăţii de Administrație Publică (admis primul și am absolvit primul examenul de licenţă) din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (1995-1999);

– Masterat „Puterea Executivă și Administrația publică” – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (1999-2001);

– Doctor în științe administrative – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (2001-2007).

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

– Conferenţiar universitar (lector universitar februarie 2004-2012, 2000-2004 – preparator și asistent universitar);

– Titular al cursurilor: Managementul serviciilor publice – Facultatea de Administrație Publică SNSPA, anul II;  Planificare și dezvoltare urbană – Facultatea de Administrație Publică, anul III; / Practici decizionale în administrația publică – Masterat „Puterea Executiva și Administrația Publică”; / Managementul resurselor umane în administraţia publică – Masterat „Puterea Executivă și Administrația Publică”; / Strategii ale dezvoltării locale – Masterat „Dreptul colectivităților locale”; / Strategii de ofertare, Program postuniversitar ”Achiziții publice”; Managementul riscului și control intern managerial, Program postuniversitar ”Audit și guvernanță” – din cadrul Școlii Naționalăede Studii Politice și Administrative

– Director general – Secretar de Stat, Institutul Național de Administrație, 2006-2009;

– Consilier onorific SGG, 2020;

– Membru al Consiliului Științific al INA, reprezentant al Senatului României, 2021-prezent

 

Alte aspecte relevante:

  • Consultant, expert în peste 50 de proiecte ce au vizat capacitatea administrativă și reorganizarea unor instituții publice;
  • Membru Scientific board, Institute for Studies in International Relations and Public Policy – Brussels, Belgium – 2015;
  • Membru în consiliul director RONAT – rețeaua furnizorilor de formare pentru administrația publică – 2006;
  • Membru al Consiliului științific al  Rendez-vous européens de la gestion publique, Strasbourg – 2006;
  • Membru al Comitetului sectorial “Administrație și servicii”, CNFPA  2006;
  • Membru al Consiliului știintific al European Institute Of Public Administration, Olanda – iulie 2006- februarie 2008;
  • 26 de cărți în domeniul administrației publice (autor, coarutor, coordonator) și 75  de de articole și studii.