PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Cristina Elena NICOLESCU

Domeniu de expertiză vizat: Planificare strategică și autorități ale administrației publice locale

 

Domenii de activitate / arii de practică:

Management și planificare strategică, analiza politicilor publice, descentralizare și autonomie locală.

 

Studii și specializări:

– Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administrație Publică (Diplomă de doctor în științe administrative) – 2006-2011;

– Universitatea din León, Spania (Guvernul României, Bursă „Nicolae Titulescu”) – 2007;  

– Master Facultatea de Administrație Publică, SNSPA – „Spațiul Public European” – 2004-2006;

– Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Specializarea Administrație Publică (Diplomă de Licență), 2003-2007;

– Universitatea București, Facultatea de Fizică (Diplomă de Studii Aprofundate) – 1994-1995:

– Universitatea București, Facultatea de Fizică (Diplomă de Licență) – 1988-1994.

 

Activităţi profesionale desfăşurate: 2013-prezent:         

– Activități în calitate de expert planificare strategică/politici publice/administrație publică în cadrul a peste 30 de proiecte cu finanțare externă (fonduri europene și mecanismul financiar SEE) implementate de autoritățile administrației publice centrale și locale, de SNSPA, precum și de organizații non-guvernamentale.

– Universitatea din León, Spania (Profesor invitat (guest)) – 01-30.09.2017;        

– Consilier General – Consiliul General al Municipiului București (CGMB) – 2012-2016, cu ocupareaumătoarelor funcţii:        

– Președintele Comisiei pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu alte Autorități Publice;

– Secretar / Membru în Comisia Economică, Buget, Finanțe;

– Reprezentant CGMB în CA al Clubului Sportiv al Municipiului București;

– Reprezentant CGMB în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov (ADIBI);

– Activități predare în domeniul politicilor publice în cadrul mobilităților Erasmus la Universitatea din León (Spania), Universitatea Karlova, Praga (Republica Cehă), Universitatea din Guadalajara (Mexic), Universitatea San Sebastián (Chile) – 2013-2019.  

 

Alte aspecte relevante

  • Academia de Studii Economice (Certificat de absolvire – Specializare cercetare științifică avansată) – 26.05-25.10.2015;
  • Academia de Studii Economice (Certificat de absolvire – Perfecționare didactică universitară) – 26.05-25.10.2015;
  • Institutul Diplomatic Român (Certificat de absolvire – Program de perfecţionare în domeniul relațiilor internaționale) – 10/2010–03/2011;
  • SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice (Diplomă – Modul Psihopedagogic) – 2009.