PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Cosmin Radu VLAICU

Domenii de activitate/arii de practic: Drept administrativ, management public, reforma administrației publice locale, codificare administrativă.

Studii și specializări:

 • Studii doctorale cu teza ”Birocrație și procedură în administrația publică”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, 2005-2011.
 • Formare specializată pentru inalții funcționari publici, Institutul Național de Administrație, 2007-2008.
 • Studii de masterat în domeniul ”Științe administrative”, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, 2003-2004.
 • Formare specializată pentru funcționarii publici de conducere, Institutul Național de Administrație, 2003-2004.
 • Studii postuniversitare în drept civil/drept comercial, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – Napoca, Facultatea de Drept, 2001-2002.
 • Facultatea de Drept, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Cluj -Napoca, 1993-1998.

Alte cursuri de formare și perfecționare:
 • Prevenirea și combaterea corupției în administrația publică locală (2019);
 • Implementarea Standardului ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității.Cerințe la Consiliul Județean Sălaj (2019);
 • Cadrul comun de autoevaluare al modului de funcționare al instituțiilor publice. Modulul II –Evaluarea și monitorizarea implementării (2019);
 • Cadrul comun de autoevaluare al modului de funcționare al instituțiilor publice. Modulul I – Managementul și implementarea CAF (2019);
 • Drept administrativ și contencios administrativ (2017);
 • Disfuncții ale sistemului administratriv românesc (2014);
 • Management și leadership în administrația publică (2013);
 • Secretarul UAT şi implementarea managementului public în administraţia publică locală (2011);
 • Managementul resurselor umane în funcţia publică (2011);
 • Manager de proiect (2011); Managementul stuatiilor de urgenta (2009);
 • Coordonate şi competenţe manageriale moderne pentru secretari ai judeţelor (2008);
 • Managementul calităţii în serviciile publice (2008);
 • Integrarea în UE – noi perspective ale activităţii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor (2007);
 • Managementul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (2006);
 • Gramatica limbii engleze (2005);
 • ECDL (2005):
  – modulul I (concepte de bază ale tehnologiei informaţiei); modulul II (utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor);
  – modulul III (procesare de text); IV (calcul tabelar);
  – modulul VII (informaţie şi comunicare);
 • Leadership şi cooperare in administraţia publică locală (2003/2004);
 • Controlul legalităţii actelor administrative (2003);
 • Stare civilă (2000);
 • Valori democratice şi structurale ale Statului Danez şi administraţiei locale (2000);
 • Inspectori administraţie locală (1994).

Activităţi profesionale desfăşurate::
 • Secretar General al Județului Sălaj la Consiliul Județean Sălaj – 2008 – prezent;
 • Lector univ. dr. (asociat) la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Extensia Satu Mare), Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, disciplinele ”Sistem constituțional și instituții politice”, ”Drept administrativ”, ”Uniunea Europeană – mecanisme și instituții”, 2011-prezent;
 • Director executiv, Șef serviciu – Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Sălaj – 2005 – 2008.
 • Lector colaborator la Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj- Napoca, la Fundația Centrul de Analiză Management și Politici Publice Cluj și la S.C. Global Consulting S.R.L. (2004-2020).
 • Șef serviciu, Consilier juridic, Inspector, Arhivar – Consiliul Județean Sălaj (1992 – 2005).

Alte aspecte relevante:
 • Președinte al Asociației Secretarilor Generali ai Județelor din România (2016-prezent), respectiv Secretar al Asociației Secretarilor Județelor din România (2008-2016).
 • Preşedinte al Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului Sălaj (2008-prezent).
 • Președinte al Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj (2021-prezent).
 • Vicepreședinte în cadrul Comitetului Județean al Filialei Sălaj a Crucii Roșii din România (2018-prezent).
 • Membru în Consiliul Director al al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Țara Silvaniei” (2022-prezent).
 • Membru în Consiliul Director al al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecodes” (2012-prezent).
 • Membru (cu rol consultativ) în Grupul de lucru privind Proiectul Codului Administrativ și a Codului de Procedură Administrativă de pe lângă MDLPA.
 • O carte publicată in domeniul administrației publice (Editura Universul Juridic, București, 2012) și 15 articole publicate în reviste de specialitate.