PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Cătălina BĂDOIU

Domenii de activitate : Fonduri Europene

 

Studii şi specializări:

– Licență în ”Contabilitate și informatică de gestiune” la Facultatea de Stiinţe Economice a Universităţii Valahia (2006-2009)

– Masterat în ”Economie Internațională și Afaceri Europene” la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a Academiei de Studii Economice Bucureşti (2011-2013);

– Doctorat în Economie și Afaceri Internaționale, respectiv doctorat în Științe Economice (ASE in cotutela cu Universitea Lille).

 

Activităţi profesionale desfăşurate:

– Lector univ. dr.- asociat- ASE- catedra Relații Economice Internaționale, 

– Lector univ. dr.- asociat, SNSPA, Facultatea de Administrație Publică (2021-prezent)

– Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (februarie-septembrie 2021)

– Consultant-facilitator, evaluator și monitor Program Romanian Secondary Education Project Rose,  Ministerul Educației (2016-2019)

– Trainer- Rețeaua de formatori INA (2018- prezent)

 

Alte aspecte relevante:

Consultant proiecte și strategii de dezvoltare locală, evaluator proiecte, expert în peste 20 de proiecte europene, trainer in perste 20 programe ce au vizat perfecționarea funcționarilor publici.