PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Cursuri pentru administrația publică locală organizate de Partener APL Management SRL

Partener APL Management SRL, în calitatea sa de furnizor de formare, organizează online, hibrid și la sală:

➢ programe (cursuri) de formare, pregătire și perfecționare profesională continuă;

➢ programe (cursuri) de formare profesională continuă de specialitate;

➢ programe (cursuri) de formare specializată;

➢ conferințe, seminarii, ateliere de lucru și activități de învățare (team building);

➢ vizite de studiu/ de documentare și schimburi de experiență;
➢ participări la târguri și expoziții, în țară sau în străinătate.

Grila pentru anul 2024

Image description
CURSURI ONLINE
ianuarie - decembrie 2024
Image description
CURSURI ÎN FORMAT HIBRID
ianuarie - decembrie 2024
Image description
CURSURI LA SALĂ
iunie - septembrie 2024