PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Grilă cursuri online și hibrid în anul 2024
desfășurate în Platforma APL

Tabel HTML
Număr
de referință
din SICAP
TITLUL CURSULUI
Pentru a descărca formularul de înscriere la oricare dintre aceste cursuri,
dă click pe titlul acelui curs !
Cursuri ONLINE
nr. min.
de cursanți
Cursuri HIBRID
nr. min.
de cursanți
101 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale – coordonator al funcționării legale și eficiente a administrației publice locale, viziune pentru realizarea unei administrații moderne și eficiente 15 17 / 20
102 Organizarea contabilității în instituțiile bugetare, întocmirea și urmărirea execuției bugetului, auditul public intern, controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune şi inventarierea patrimoniului 15 17 / 20
103 Inventarierea, evidenţa și gestionarea patrimoniului public şi privat al UAT-urilor 15 17 / 20
104 Amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea construcțiilor
(organizat în conformitate cu alin. 10 al art. 36 din Legea nr. 350/2001)
15 17 / 20
105 Managementul resurselor umane
(concepte și teorii de bază, procese și proceduri, instrumente și tehnici în domeniul resurselor umane)
15 17 / 20
106 Cadrul legal și procedural pentru colectarea impozitelor și taxelor locale,
inclusiv executarea silită a creanțelor bugetare
15 17 / 20
107 Gestionarea eficientă a problemelor de mediu 15 17 / 20
108 Etica și integritatea în instituțiile publice 15 17 / 20
109 Evoluția Digitală: AI ChatGPT ca Asistent Inteligent pentru Funcționarul Public 15 17 / 20
110 Achizițiile publice – planificare, proceduri și asigurarea legalității 15 17 / 20
111 Performanță și succes în guvernarea locală 15 17 / 20
112 Codul administrativ - Bazele administrației publice locale
(Dispoziții generale/ Descentralizarea/ Regimul general al autonomiei locale/ Unitățile administrativ-teritoriale/ Autoritățile administrației publice locale/ Mandatul de ales local/ Alte dispoziții aplicabile în A.P.L.)
15 17 / 20
113 Administratorul public în sistemul administrativ românesc
(competențe și abilități, rol și responsabilitate în contextul reformei administrației publice locale;
provocări și oportunități)
15 17 / 20
114 Regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general și diversificarea surselor de venituri pentru bugetele locale prin opțiuni alternative de finanțare 15 17 / 20
115 Răspunderea juridică potrivit Codului administrativ 15 17 / 20
116 Registru agricol, fond funciar, cadastru și publicitate imobiliară 15 17 / 20
117 Comportament și conduită în administrația publică 15 17 / 20
118 GDPR Practic: Cum să protejezi datele și să crești încrederea în Administrația Publică 15 17 / 20
119 Achizițiile publice – actualizări legislative 15 17 / 20
120 Leadership în administrația publică locală - abilitatea esențială pentru o comunitate mai bună 15 17 / 20
121 Audit public intern. Sistemul de control intern managerial (SCIM). 15 17 / 20
122 Codul administrativ:
Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale
15 17 / 20
123 Managementul comunicării și relații publice în administrația publică 15 17 / 20
124 Digitalizare și competențe informatice pentru angajații din sectorul public.
Utilizarea tehnologiei IT&C în sectorul public.
15 17 / 20
125 Drept administrativ și contencios administrativ 15 17 / 20
126 Managementul resurselor umane.
Aspecte juridice, administrative și financiare. Practici și proceduri. Revisal.
15 17 / 20
127 Autorizarea și verificarea lucrărilor de construcții. Disciplina în construcții 15 17 / 20
128 Codul administrativ
(prevederi aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
răspunderea administrativă)
15 17 / 20
129 Noutăți legislative privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, controlului financiar preventiv, auditul public intern și utilizarea aplicației C.A.B. Forexebug 15 17 / 20
130 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale
(competențe și abilități, rol și responsabilități în contextul reformei administrației publice locale;
provocări și oportunități)
15 17 / 20
131 Registrul agricol, cadastrul, urbanismul, impozitele și taxele locale – o interconectare necesară 15 17 / 20
132 Codul administrativ - cadrul legal al administrației publice locale 15 17 / 20
133 Managementul funcţiei publice.
Drepturi, obligaţii, carieră în funcţia publică și salarizarea în A.P.L.
15 17 / 20
134 Legalitatea actelor și contractelor administrative 15 17 / 20
135 Managementul dezvoltării locale durabile 15 17 / 20
136 Modificări și completări introduse prin Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor:
CURSUL 1 - Cartea I - Despre amenajarea teritoriului și urbanism

(curs disponibil după ce va intra în vigoare ”Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor”)
15 17 / 20
137 Modificări și completări introduse prin Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor:
CURSUL 2 - Cartea II - Despre construcții

(curs disponibil după ce va intra în vigoare ”Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor”)
15 17 / 20
138 Modificări și completări introduse prin Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor:
CURSUL 3 - Alte dispoziții, sancțiuni, consecințe și concluzii

(curs disponibil după ce va intra în vigoare ”Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor”)
15 17 / 20
139 Administratorul public, liderul modern al administrației publice locale
pentru realizarea unor comunități locale durabile și prospere
15 17 / 20
140 Proceduri și acțiuni pentru prevenirea și evitarea situațiilor de încălcare a integrității
în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
15 17 / 20
141 Soluționarea litigiilor rezultate din situații privind încălcarea integrității
în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
15 17 / 20
142 Poliția locală – cadru legal, organizare, funcționare, atribuții și responsabilități 15 17 / 20
143 Evidenţa persoanei. Atribuţii de stare civilă. 15 17 / 20
144 Asistență socială și autoritate tutelară 15 17 / 20
145 Secretariat, managementul documentelor și arhivare în entitățile publice 15 17 / 20
146 Managementul activităților de apărare civilă și a situațiilor de urgență în entitățile publice de interes local 15 17 / 20
147 Managementul eficient al activităților de SSM și PSI
pentru protejarea angajaților și entităților publice de interes local
15 17 / 20
148 Managementul resurselor umane în contextul legislației și al litigiilor de muncă.
Contencios și spețe privitoare la litigiile de muncă.
15 17 / 20
149 Contencios și spețe în domeniul urbanismului 15 17 / 20
150 Servicii comunitare de utilități publice 15 17 / 20