PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Iată soluţia pentru comunele, oraşele şi municipiile
care nu pot asigura ocuparea funcţiei de arhitect-şef

Pentru comunele, oraşele şi municipiile care nu pot asigura ocuparea funcţiei de arhitect-şef şi nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor. 

Înscrie-te la cursul “Amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea constructiilor”, organizat, ONLINE, în zilele de 06, 09, 10, 13, 15, 17 martie 2023, pentru a putea îndeplini atribuţiile de Arhitect Șef.
Înscrierile se fac până la data de 02 martie 2023, ora 12.00.