PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a pus în consultare publică,
pe pagina de internet a MDLPA, proiectele de ordine care aduc modificări şi
completări ghidurilor specifice aferente Componentei 5 şi Componentei 10 în vederea
pregătirii celei de a doua runde de atragere de fonduri din PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a pus în consultare publică, pe pagina de internet a MDLPA, proiectele de ordine care aduc modificări şi completări ghidurilor specifice aferente Componentei 5 şi Componentei 10 în vederea pregătirii celei de a doua runde de atragere de fonduri din PNRR

MDLPA a iniţiat demersuri pentru pregătirea celei de a doua runde de atragere de fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul investiţiilor aferente Componentei 5 – Valul Renovării şi Componentei 10 – Fondul Local, pentru care au fost elaborate următoarele proiecte de ordine ale MDLPA, pentru modificarea şi completarea Ghidurilor Specifice:

I. Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C5, după cum urmează:
Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale:
– Operaţiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Ordinul MDLPA nr. 442/2022;
– Operaţiunea A.2 – Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială – Ordinul MDLPA nr. 443/2022;
– Operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Ordinul MDLPA nr. 444/2022.
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice
– Operaţiunea B.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădiritor publice – Ordinul MDLPA nr. 440/2022;
– Operaţiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor – Ordinul MDLPA nr. 441/2022.

II. Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10: Componenta 10-Fondul local, aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022.

Toate aceste proiecte de ordine ale MDLPA au fost publicate în consultare publică pe pagina de internet a MDLPA, în data de 20.09.2022 şi pot fi analizate accesând următorul link: https://mdlpa.ro/pages/actenormativecaractergeneral .

Prin aceste proiecte de ordine se aduc modificări şi completări ghidurilor specifice aferente Componentei 5 şi Componentei 10, iar apelurile de proiecte vor fi lansate:
– pentru Componenta 5 – în data de 10 octombrie 2022, ora 10.00;
– pentru Componenta 10 – în data de 14 octombrie 2022, ora 10.00.

Proiectele vor fi depuse pe platforma electronică a MDLPA, disponibilă la următorul link: www.mdlpa.ro/investitii/PNRR , iar sistemul de accesare a fondurilor va fi pe principiul „primul venit, primul servit”.

Pentru mai multe detalii sunați la 0744.385.323, Ionel Chiriță.