PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Precizările Mlnisterului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.) privind stadiul de derulare al Componentei 10 - Fondul local din cadrul PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.), în calitate de coordonator de reforme/investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionează Componenta 10 – Fondul local care abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și pe cele referitoare la mobilitatea urbană.
Obiectivul Componentei 10 – Fondul local este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzí și digitale, prin care România beneficiază de un buget de 2,1 miliarde euro din fondurile aferente PNRR la care se asigură supracontractarea cu 30%, respectiv 630 milioane euro, suma totală fiind de 2.730 milioane euro, sumă împărțită pe categorii de investiții.
Componenta C10 – Fondul local prevede 5 reforme principale și 4 tipuri principale de investiții prin care administrația locală poate să realizeze dezvoltarea necesară, un obiectiv general foarte important al acestei componente fiind asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea înstrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

M.D.L.P.A. precizează că în perioada 16 mai 2022 – 30 iunie 2022 (prima sesiune de depunere a documentaţiilor) pe platforma electronică www.mdlpa.ro/investitii/PNRR , au fost depuse 4.012 cereri de finanțare pentru apelurile de proiecte aferente Componentei 10 – Fondul Local.

După închiderea apelului de proiecte cererile de finanțare au intrat în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, în acest moment fiind identificate următoarele probleme:
– neconcordanțe între informațiîle prezentate în cadrul cererii de finanțare și documentele anexate la cererea de finanțare (aceste informații vizează în principal: lipsa asumării în Hotărârile de consiliu local (HCL) a stațiilor de reîncărcare repartizate automat la prima cerere de finanțare, lipsa sau încărcarea eronată a unor documente statutare ale solicitantului, etc.);
– în cadrul „declarației privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului” au fost incluse categorii de cheltuieli neeligibile pentru Componenta 10 – Fondul Local din PNRR, cum ar fi: cheltuieli efectuate pentru elaborarea cererii de fînanțare, cheltuielile de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții publice, cheltuieli pentru managementul contractului de finanțare, cheltuieli de informare și publicitate ş.a.;
– durata de implementare a obiectivului de investiții completată în cererea de finanțare depășește termenul de 30 iunie 2026 sau în unele situaţii aceasta nu a fost completată;
– neconcordanțe între valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare și documentele anexe la aceasta ş.a.

Pentru cererile evaluate – la care au fost identificate necorelări în cadrul acestora şi/sau între aceastea şi documentele suport – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va solicita clarificări în perioada următoare.
Termenul maxim de rãspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare, iar lipsa răspunsului complet şi/sau în termen la solicitarea de clarificări va conduce la finalizarea evaluării pe baza informaţiilor iniţiale.