PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru