PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Accesarea fondurilor europene din PNRR de către autoritățile publice locale prin apelul de proiecte
“Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”

Ghidul specific – privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte “Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, lansat deja în dezbatere publică, oferă o oportunitate pentru autoritățile publice locale de a îmbunătăți gestionarea gunoiului de grajd din localitățile lor. Prin implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, autoritățile publice locale pot reduce impactul negativ al acestuia asupra mediului, pot crea noi locuri de muncă și pot contribui la dezvoltarea durabilă a localității.

Iată pașii pe care autoritățile publice locale trebuie să îi urmeze pentru accesarea programului:

 1. Identificarea nevoilor din localitate, în ceea ce privește gestionarea gunoiului de grajd, aceasta presupunând evaluarea cantității produse anual, sursele de producere, metodele actuale de gestionare și impactul asupra mediului.
 2. Elaborarea unui plan de implementare a unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Planul trebuie să includă următoarele elemente:
  • Obiectivele sistemului integrat
  • Structura sistemului integrat
  • Costurile implementării sistemului integrat
  • Sursele de finanțare ale sistemului integrat
 3. Implementarea sistemului integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, care presupune construirea sau modernizarea infrastructurii necesare colectării și valorificării acestuia, instruirea personalului care va opera sistemul integrat și va promova sistemul integrat către fermieri și alți beneficiari interesați.
 4. Monitorizarea și evaluarea performanței sistemului integrat, care este importantă pentru asigurarea obiectivelor și impactului pozitiv asupra mediului.

Impactul negativ al gunoiului de grajd asupra mediului

 • Poluarea aerului. Gunoiul de grajd poate contribui la poluarea aerului prin arderea în aer liber, depozitarea și/ sau gestionarea necorespunzătoare. Arderea gunoiului de grajd poate elibera o serie de poluanți atmosferici, inclusiv monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) și particule. Acești poluanți pot provoca o serie de probleme de sănătate, inclusiv boli respiratorii, cancer și probleme cardiovasculare.
 • Poluarea apei. Gunoiul de grajd poate contribui la poluarea apei prin infiltrarea în sol și apele subterane sau prin scurgere în râuri, lacuri și alte cursuri de apă. Gunoiul de grajd poate conține o serie de poluanți, inclusiv nitrați, fosfor și bacterii. Acești poluanți pot provoca o serie de probleme în apă, inclusiv eutrofizarea, creșterea algelor și moartea peștilor.
 • Emisiile de gaze cu efect de seră. Gunoiul de grajd poate contribui la emisiile de gaze cu efect de seră, prin sporirea cantităților de metan și/ sau dioxid de carbon. Metanul este un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon și are un impact mai mare asupra schimbărilor climatice.
 • Degradarea solului. Gunoiul de grajd poate amplifica degradarea solului prin producerea de amoniac, acidificarea solului putând duce la scăderea productivității și la intensificării degradării acestuia.

Există o serie de măsuri care pot fi luate pentru a reduce impactul negativ al gunoiului de grajd asupra mediului:

 • Arderea gunoiului de grajd în instalații de ardere controlate, poate reduce emisiile poluanților atmosferici.
 • Depozitarea gunoiului de grajd într-un mod controlat, poate reduce infiltrarea în sol și scurgerea în apele subterane.
 • Utilizarea gunoiului de grajd ca îngrășământ, poate îmbunătăți fertilitatea solului și poate reduce necesarul de îngrășăminte chimice.
 • Compostarea gunoiului de grajd, poate reduce volumul de gunoi de grajd din depozite și poate produce un îngrășământ de înaltă calitate.

Prin luarea acestor măsuri, putem contribui la protejarea mediului și la asigurarea unei agriculturi durabile.

Beneficiile implementării unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd

Implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd oferă o serie de beneficii pentru comunitățile locale, inclusiv:

 • Reducerea impactului negativ al gunoiului de grajd asupra mediului.
 • Crearea de noi locuri de muncă în agricultură.
 • Contribuția la dezvoltarea durabilă a localității.

Mai exact, implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd poate contribui la:

 • Reducerea poluării aerului și apei.
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Îmbunătățirea calității solului.
 • Crearea de noi locuri de muncă în agricultură.
 • Contribuția la dezvoltarea durabilă a localității.

Autoritățile publice locale care doresc să îmbunătățească gestionarea gunoiului de grajd din localitățile lor și să beneficieze de aceste avantaje ar trebui să ia în considerare implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

Autoritățile publice locale își poate crește siguranța reușitei accesării fondurilor europene puse la dispoziție prin acest apel de finanțare, dar și a celorlalte programe din PNRR și din Programele Operaționale cuprinse în exercițiul financiar 2021-2027 al U.E.

Pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile prima condiție este colaborarea cu firme de consultanță care prin oferta prezentată și serviciile prestate au confirmat promtitudine, profesionalism și seriozitate. De aceea, Platforma APL și beneficiarii celor peste 1.000 de proiecte scrise de Grupul de Firme REI, proiecte cu o rată de succes de 99%, recomandă REI GRUP.

Echipa de consultanți ai firmelor din REI GRUP, formată din peste 80 de experți, care lucrează în cele 13 birouri regionale ale grupului de firme, poate ajuta autoritățile locale să parcurgă întregul demers care să asigure reușita accesării fondurilor europene puse la dispoziție prin apelul “Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, fiindu-le alături în toate etapele care trebuie parcurse pentru evaluarea eligibilităţii, elaborarea și  depunerea documentaţiei, cât și implementarea proiectului, care cuprind:

➢ Colectarea tuturor informatiilor necesare și a documentelor solicitate prin Ghid.

➢ Elaborarea documentaţiei aferente proiectului, conform cerinţelor procedurale solicitate de finanţator, pe baza informaţiilor oferite de Beneficiar.

➢ Depunerea proiectului în condițiile solicitate prin Ghid.

➢ Redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare formulate de Autoritatea finanţatoare în etapele de evaluare administrativă și tehnico-financiară a proiectului, dacă va fi cazul.

➢ Consultanţă pentru semnarea Contractului de Finanţare cu Autoritatea Finanţatoare.

➢ Asistență tehnică privind implementarea proiectelor.

➢ Asistență pentru monitorizarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuției finanțatorului la proiect, în conformitate cu manualul de identitate vizuală (MIV).

➢ Întocmirea și depunerea cererilor de transfer.

➢ Întocmirea reconcilierilor bancare.

➢ Întocmirea rapoartelor de progres.

➢ Întocmirea notificărilor de modificare a diverselor secțiuni din Cererea de Finanțare conform prevederilor Contractului de Finanțare.

➢ Modificări ale graficului de depunere a cererilor de transfer, dacă este cazul.

➢ Asistență în relația dintre Beneficiar și Autoritatea finanțatoare, pe parcursul implementării proiectului.

REI Grup este un partener de încredere pentru autoritățile locale care doresc să acceseze fondurile europene pentru implementarea unor sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Compania are o experiență vastă în acest domeniu și poate oferi autorităților locale asistență de înaltă calitate în toate etapele implementării proiectului.

Iată câteva dintre avantajele colaborării cu REI Grup: 

 • Experiență vastă în domeniul scrierii Cererilor de Finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, inclusiv pentru gestionarea deșeurilor agricole.
 • Echipă de experți cu expertiză la cel mai înalt nivel și o bogată experință în domeniul fondurilor europene.
 • Asistență de înaltă calitate în toate etapele implementării proiectului.
 • Asistență în obținerea finanțării și pentru implementarea proiectului.

Dacă sunteți o autoritate locală care dorește să acceseze fondurile europene pentru implementarea unor sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, vă rugăm să contactați REI GRUP pentru a afla mai multe despre serviciile pe care le oferă.

Accesează website REI Grup”: https://reigrup.ro/
Accesează videoclipul ”Prezentare REI Grup”: https://www.youtube.com/watch?v=rD6EKSIdaig
Accesează videoclipul ”Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru autoritățile locale, disponibile din luna septembrie, prezentate de Rei Grup”: https://administratielocala.ro/pagine-prezentare-rei-grup/