PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

PMB vrea să colaboreze cu Ministerul Dezvoltării în vederea elaborării unui PUZ pentru coridorul râului Dâmboviţa

Consiliul General al Capitalei va dezbate marţi un proiect care vizează iniţierea colaborării dintre Municipiul Bucureşti, Ministerul Dezvoltării şi ADI Zona Metropolitană Bucureşti.

Scopul acestei colaborări este elaborarea şi implementarea Planului Urbanistic Zonal Regenerarea la nivel metropolitan a coridorului râului Dâmboviţa – Plan Dâmboviţa 2050.

Este vizată reamenajarea coridorului râului, astfel încât acesta să fie transformat într-un „element unificator” al zonelor traversate, generator de activităţi de interes public, prin reorganizarea circulaţiilor, extinderea spaţiilor plantate, revitalizarea spaţiilor publice şi a zonelor construite adiacente. Alte obiective sunt: creşterea rezilienţei la schimbările climatice; crearea de zone cu nivel scăzut de emisii şi condiţii pentru soluţii bazate pe natură; asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi integrarea acestora în proiectele urbane; asigurarea coerenţei amenajărilor publice şi a spaţiilor cu acces public, cu valorificarea şi protecţia capitalului natural şi construit.

„Pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiului Bucureşti este deosebit de importantă conştientizarea importanţei şi implementarea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii verzi şi albastre pentru reducerea efectelor poluării şi a supraîncălzirii datorate insulelor de căldura, creşterea siguranţei în caz de inundaţii, precum şi pentru reactivarea zonelor urbane din vecinătatea acestor infrastructuri. Măsuri implementate în multe oraşe europene (Aarhus, Milano, Breda, Ljubljana, Oslo, Viena, s. a.) au scos în evidenţă beneficiile pe care le au râurile asupra oraşelor şi faptul ca acestea cresc rezilienţa zonelor urbane în ceea ce priveşte adaptabilitatea la schimbările climatice: creşterea calităţii apei, creşterea suprafeţelor pentru dezvoltarea de spaţii publice, dezvoltarea activităţilor economice de-a lungul cursului, întărirea relaţiilor între actorii urbani şi autorităţile publice, diminuarea riscurilor la inundaţii, dezvoltarea coerentă şi unitară a oraşului, reconectarea oamenilor cu cadrul natural, reactivarea zonelor ‘moarte’ din oraş, contribuind la coordonarea activităţilor de implementare rezultate din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă – ODD ale Agendei 2030”, prevede raportul de specialitate. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE