PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

CJ Mureş testează interesul pentru accesarea a peste 277 milioane euro prin Programul Tranziţie Justă

Consiliul Judeţean (CJ) Mureş a lansat, marţi, două chestionare pentru testarea interesului sectorului public şi a celui privat pentru accesarea celor 277.032.659 euro, din care 148.181.384 euro pentru dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului, fonduri prevăzute pentru judeţul Mureş prin Programul Tranziţie Justă (PTJ) 2021-2027.

Potrivit anunţului făcut de preşedintele CJ Mureş, Peter Ferenc, unităţile administrativ teritoriale pot accesa fonduri pentru patru tipuri de proiecte, cele mai importante alocări, însumând 15.140.000 euro, fiind destinate pentru înfiinţarea de capacităţi de producţie, transport şi stocare de energie din surse regenerabile (RES), sprijin pentru dezvoltarea de capacităţi de mici dimensiuni de producţie, transport şi stocare de energie RES pentru consum propriu a clădirilor publice în care funcţionează şcoli, spitale, servicii sociale.

De asemenea, UAT-urile pot accesa sprijin pentru infrastructura de afaceri, investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în Judeţul Mureş, în valoare totală de 14.000.000 euro.

Pe partea de transport public, dezvoltarea transportului verde prin achiziţia de vehicule nepoluante şi de staţii de încărcare necesare pentru servicii de transport public care să faciliteze accesul la formare profesională şi oportunităţi de angajare există o alocare indicativă de 9.595.600 euro.

UAT-urile mai pot accesa peste 7,9 milioane de euro şi pentru remediere, decontaminare, reconversie situri contaminate, reducerea poluării şi generarea de locuri de muncă durabile prin reintroducerea în circuitul economico-socio-cultural a siturilor dezafectate rezultate din declinul şi/sau transformarea unor sectoare economice sau prin valorificarea acestora pentru infrastructuri verzi.

Pentru dezvoltarea întreprinderilor şi antreprenoriatului prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027, din cei 277.032.659 euro alocaţi prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027, judeţul Mureş are o alocare de 148.181.384 euro, cel mai mare buget, de 83.903.737 euro, fiind prevăzut pentru investiţii pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă (investiţii productive în IMM – sprijin între 200.000 euro şi 8 milioane de euro).

Sprijinul total pentru microîntreprinderi este de 22.374.330 euro, pe fiecare proiect putându-se accesa până la 200.000 euro.

Pentru întreprinderile sociale alocarea totală este de 5.593.583 euro, cu un plafon de până la 200.000 euro pe proiect.

Întreprinderile de tip spin-off, spin-out şi start-up au un buget alocat de 22.309.734 euro (sprijin de până la 200.000 euro), iar pentru infrastructura de afaceri (IMM/ parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, UAT-uri), alocarea este de circa 14.000.000 euro.

CJ Mureş a menţionat că termenul de completare a chestionarelor referitoare la interesul pentru accesarea de finanţări prin Programul Tranziţie Justă este data de 27 octombrie.

Instituţia a precizat că ghidurile aferente apelurilor de proiecte pentru UAT-uri sunt în curs de elaborare de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru PTJ, urmând a fi publicate în consultare publică. 

De asemenea, a mai precizat CJ Mureş, ghidul solicitantului pentru „Investiţii pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă” a parcurs etapa de consultare publică, fiind aprobată Metodologia şi criteriile de evaluare şi selecţie, iar pentru celelalte tipologii de investiţii ghidurile aferente apelurilor de proiecte sunt în curs de elaborare de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru PTJ, urmând a fi publicate în consultare publică. 

Prin Programul Tranziţie Justă se doreşte atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activităţi economice dominante în economia locală a 6 judeţe din România, Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş şi se urmăreşte facilitarea tranziţiei acestora la neutralitatea climatică. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE