PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Licitaţie pentru reparaţii de străzi şi trotuare în Capitală; acord-cadru pe patru ani, la o valoare estimată de un miliard de lei

Administraţia Străzilor anunţă pe SEAP licitaţie pentru servicii de reparare a străzilor, atât partea carosabilă, cât şi trotuare.

Este vorba despre un acord-cadru pe o durată de 48 de luni, cu o valoare totală estimată de 1.021.214.508 lei. Contractul vizează servicii de proiectare şi lucrări.

„Străzile şi trotuarele aflate în administrarea autorităţii contractante prezintă degradări, fisuri, îmbătrâniri ale asfaltului, gropi, rupturi de borduri şi alte erodări specifice, motiv pentru care se impune atribuirea acordurilor-cadru pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de reparaţii necesare pentru a asigura un trafic în condiţii optime, precum şi pentru a spori siguranţa pietonilor şi a conducătorilor auto”, se arată în anunţ.

Lucrările se vor executa pe raza municipiului Bucureşti, pe străzile aflate în administrarea PMB.

Acordul-cadru este împărţit în şase loturi, câte unul pentru fiecare sector. În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%, experienţa deţinută de către managerul de proiect va avea o pondere de 10%, durata de garanţie acordată lucrărilor de reparaţii – 15%, iar demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a celui mai mare contract subsecvent, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor – 35%. Durata de garanţie minimă acceptată este de 12 luni, iar durata maximă este de 24 de luni.

Ofertanţii vor trebui să prezinte o declaraţie privind principalele prestări de servicii din ultimii trei ani, document din care să rezulte că au prestat servicii similare. De asemenea, vor trebui să demonstreze că au acces la utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice pentru executarea lucrărilor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este data de 20 noiembrie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE