PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ministerul Dezvoltării: Lucrări de cadastru cu fonduri europene în 478 de comune

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară efectuează lucrări de cadastru, gratuit pentru cetăţeni, în aproape 2.400 de unităţi administrative din ţară, în 478 dintre acestea finanţarea fiind asigurată din fonduri europene, informează joi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA).

„Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gratuit pentru cetăţeni, în 2.375 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din totalul de 3.181. Pentru 478 dintre acestea, finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, în timp ce lucrările din celelalte UAT-uri sunt finanţate din veniturile proprii ale ANCPI”, se precizează într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit aceleiaşi surse, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localităţi în 200 de unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în 23.582 de sectoare cadastrale.

Dintre acestea, 79 de comune au fost cadastrate din fonduri europene, prin proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, finanţat prin POR 2014 – 2020.

„Astfel, până la data de 5 octombrie, prin programele derulate, ANCPI a deschis peste 6,2 milioane de noi cărţi funciare, gratuit pentru cetăţeni. Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvenţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 7,24 de milioane de hectare (76%)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, din fonduri europene şi din bugetul local al primăriilor.

„ANCPI este beneficiarul Proiectului major ‘Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România’, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 – cofinanţare de la bugetul de stat”, mai precizează sursa citată. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE