PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Primăria Iaşi primeşte solicitările pentru ajutoare la încălzirea locuinţelor

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, informează că, începând de luni, 2 octombrie, primeşte solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024, conform prevederilor Legii nr 226/2021 a consumatorului vulnerabil.

Potrivit sursei citate, categoriile de beneficiari pentru care se acordă aceste ajutoare sunt solicitanţii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor sunt, în cazul celor care utilizează agent termic şi suplimentul pentru energie în sistem centralizat, între 0 şi 1.386 lei / membru de familie pentru familii şi 0 – 2.053 lei pentru persoana singură.

În astfel de situaţii, susţin reprezentanţii municipalităţii, compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

De asemenea, pentru cei care utilizează gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi şi a suplimente pentru energie, cu venituri între 0 şi 1.386 lei / membru de familie pentru familii sau 0 – 2.053 lei pentru persoana singură, compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referinţă stabilită funcţie de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

Nu se iau în calcul sumele provenite din: alocaţia pentru susţinerea familiei; alocaţia de stat pentru copii; bugetul personal complementar şi prestaţiile sociale prevăzute de Legea nr. 448 / 2006; bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor şcolare de către elevii din grupuri socio-economice dezavantajate ori din învăţământul profesional; stimulentul educaţional; sprijinul financiar acordat elevilor beneficiari ai programului „Bani de liceu”; veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

„Dacă familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosinţă unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri şi se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire şi stimulentele pentru energie. Ajutorul maxim lunar pentru gaze naturale este de 250 de lei, pentru energie electrică de 500 de lei şi pentru combustibili solizi sau petrolieri suma maximă oferită de 320 de lei. În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei / lună. Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (energie termică, gaz metan, energie electrică sau combustibili solizi sau gazoşi) pentru o perioadă de 5 luni (noiembrie şi decembrie 2023, ianuarie, februarie şi martie 2024)”, se menţionează într-un comunicat de presă.

Aceeaşi sursă precizează că suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie, pentru o perioadă de 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024).

Ajutorul acordat nu va putea depăşi consumul efectiv înregistrat în luna respectivă. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE