PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Licitaţie pentru întreţinerea spaţiilor publice, pe o perioadă de 3 ani; valoare de până la 176.000.000 lei

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 anunţă pe SEAP licitaţie pentru servicii de întreţinere a spaţiilor publice şi private de pe raza sectorului.

Acordul cadru se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, având o valoare estimată cuprinsă între 141.371.011 şi 176.721.094 lei.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 94%, iar experienţa deţinută de inginerul horticultor care coordonează amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi va reprezenta 6%.

Acordul cadru cuprinde două loturi. Primul vizează zona delimitată de arterele Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Şoseaua de centură – Bd. Iuliu Maniu – Bd. Geniului – Drumul Sării. Al doilea include zona delimitată de arterele Bd. Iuliu Maniu – Şos. Cotroceni – Str. Constantin Noica – Calea Plevnei – limita teritorial administrativă dintre sectorul 6 şi sectorul 1 – limita teritorial administrativă dintre sectorul 6 şi jud. Ilfov – Şoseaua de centură.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este data de 13 octombrie.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani au mai prestat servicii similare la nivelul a minim un contract şi maxim cinci contracte, în valoare cumulată de minim 8.700.000 lei fără TVA. Prin servicii similare se va înţelege servicii de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi, care să fi cuprins cel puţin cosirea gazonului, strângerea frunzelor şi a deşeurilor, măturarea suprafeţelor, plantarea de material dendrologic, aplicarea de tratamente preventive materialului dendrologic plantat, execuţia, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de irigat. Nu vor fi luate în considerare activităţi care nu fac obiectul acordurilor cadru, cum ar fi: servicii de intervenţii asupra arborilor (toaletare, defrişare, reducere de coronament, etc) şi extragerea de buturugi/rădăcini, reparaţiile suprafeţelor antitraumă, închirierea de utilaje, întreţinerea şi reparaţia fântânilor arteziene, salubrizarea lacurilor. De asemenea, nu vor fi luate în considerare activităţile precum transportul, depozitarea şi/sau reciclarea deşeurilor, dacă acestea nu au fost prestate în cadrul unor contracte de servicii de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE