PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 2: Licitaţie pentru reabilitarea aprofundată a sediului primăriei

Primăria Sectorul 2 anunţă pe SEAP licitaţia pentru servicii de proiectare, în vederea reabilitării aprofundate a clădirii în care funcţionează instituţia.

Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată, având o valoare estimată de 309.215 lei.

Conform caietului de sarcini, se vizează îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sediului administrativ al primăriei, prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon şi extinderea utilizării surselor regenerabile de energie; îmbunătăţirea confortului termic, a condiţiilor de igienă, a siguranţei şi calităţii aerului. Finanţarea proiectului este previzionată a fi realizată prin intermediul mecanismelor financiare oferite de Uniunea Europeană şi prin bugetului statului român (PNRR, Programul Regional Bucureşti Ilfov 2021-2027, CNI, AFM) sau alte finanţări nerambursabile.

Obiectul contractului constă în întocmirea studiilor premergătoare elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI); elaborarea documentaţiilor pentru solicitarea şi emiterea avizelor, acordurilor, studiilor, expertizelor nominalizate în certificatul de urbanism; elaborarea documentaţiei Analiza DNSH („Do No Significant Harm”); studiu privind imunizarea climatică; servicii de asistenţă tehnică pe toată perioada de proiectare şi execuţie, până la finalizarea lucrărilor de construire.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%, iar experienţa specialiştilor cheie va totaliza 60% (şef proiect, inginer construcţii civile, specialist instalaţii electrice, inginer instalaţii sanitare, inginer instalaţii termice).

Termenul limita pentru primirea ofertelor este 21 septembrie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE