PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul PETRU ROMAN, primar oraș DETA

  • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi:

În prezent sunt la al 4-lea mandat de primar al orașului Deta

  • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar:

2008 – 2012, 2012 – 2016, 2016 – 2020, 2020 – prezent

Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi?

Sunt primarul unei comunități care muncește pentru a trăi mai bine

Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar?

Seriozitatea, respectarea angajamentelor, grija față de problemele comunității, dialogul cu cetățenii

Care a fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?

-Acoperire și închidere bazine exterioare cu apă termală din cadrul Ștrandului Termal Deta
-Modernizare piață agro-alimentară în Orașul Deta
-Reabilitare, mansardare și extindere Centrul Cultural – Orașul Deta

Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.

-Construire bloc de locuințe destinate închirierii în regim de înălțime P+3E, bloc D, str. Orhideelor, oraș Deta, jud. Timiș
-Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, str. Orhideelor, bloc E, oraș Deta, jud. Timiș
-Reparații/întreținere cu mixtură asfaltică (strat suport beton de ciment) și amenajare accese la proprietăți, str. dr. Victor Babeș, oraș Deta
-Reparații/întreținere cu mixtură asfaltică (suport beton de ciment) și amenajare parcări, strada  Parcului, Oraș Deta
-Reparații/întreținere cu mixtură asfaltică (suport beton) strada M. Kogalniceanu, oraș Deta

Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.

  • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
Realizare variantă de ocolire a Orașului Deta

a. Prin PNRR?

-Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Orașul Deta – 33 blocuri -Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primăriei Oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32

b. Prin POR 2021-2027?

-Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale -Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete- acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale  

c. Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?

 -Construire Capelă Mortuară, împrejmuire parcelă și amenajare locuri de parcare, Oraș Deta, localitatea Opatița – buget local
-Construire Asezământ cultural în orașul Deta, jud.Timis – CNI  

Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.

a. Prin PNRR?

-Reabilitare energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2
-Sisteme inteligente de transport urban la nivelul Orașului Deta
-Realizarea transportului public electric în Orașul Deta și zona periurbană
-Extindere rețea canalizare menajeră în Opatița, oras Deta
-Înființare ambulatoriu prin reabilitare, modernizare și dotare a imobilului situat în localitatea Deta, str. Mihai Viteazu nr. 21
-Reabilitare Școală cu cl. I – IV, în vederea dezvoltării rețelei de școli verzi în orașul Deta

b. Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?

 -Amenajare parcări și drum de legătură între blocurile A3 și B3, cartier TG. Mare, oraș Deta – buget local
-Modernizare cameră de gardă și compartiment ATI – POIM
-Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală clasele V-VIII, clădire învățământ gimnazial, din Orașul Deta – CNI
-Eficientizarea energetică, reabilitare, modernizare și dotare, Liceu Tehnologic ,,Sfântu Nicolae,, strada Mihai Viteazu, nr. 12, Orașul  Deta – PNCCRS

De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.

Orașul Deta este stațiune turistică de interes local.Principalele atracții turistice sunt: 1. Parcul Anton Krazter
Parcul orașului Deta reprezintă unul dintre principalele atracții turistice ale localității, având o puternică încărcătură istorică. Având o întindere de peste 14 ha, astăzi parcul este o rămășiță a pădurilor care existau în timpul colonizărilor în localitatea Deta. 2. Sala de conferințe a Orașului Deta
Această sală este situată în Parcul Anton Kratzer. La 13 noiembrie 1910 aici are loc prima reprezentație în sala principală care avea să devină sală de cinematograf. 3. Stadionul orașului Deta.
La marginea Parcului Anton Kratzer, în partea sa vestică se află și stadionul orășenesc Deta, care își trage rădăcinile încă din vremuri îndepărtate având în vedere faptul că orașul Deta deține o istorie sportivă extrem de vastă și însemnată, reprezentând cu desăvârșire o mândrie pentru orașul Deta. 4. Muzeul orașul Deta
Muzeul Orașului Deta este situat în Piața Pompierilor și amplasat în clădirea Turnului Pompierilor. Această clădire a fost construită în anul 1910 la inițiativa lui Ludovic Meyer, ca un nou foișor de 26 de metri și o stație de pompă, cu un rezervor de apă de 600 hl, reprezentând atunci sediul societății pompierilor voluntari. Astăzi Turnul Pompierilor reprezintă simbolul orașului Deta.
5. Biserica Catolică
Un alt obiectiv turistic la Deta este Biserica Romano – catolică construită în stil gotic și sfințită cu mare fast în anul 1900, purtând hramul Sfintei Ana. Localizată în centrul orașului la intersecția cu alte două Biserici, cea ortodoxă română și ortodoxă sârbă, împreună cu cele două din urmă formează un centru cultural și spiritual, în care fiecare etnie are un simbol al credinţei, evidențiind, astfel multiculturalitatea orașului Deta.
6. Centrul Cultural
Clădirea Centrului Cultural al orașului Deta de astăzi datează încă din vremuri îndepărtate, reprezentând o adiere caldă de cultură pentru populația de atunci exclusiv germană a orașului. Cea mai însemnată și spațioasă încăpere a clădirii era o renumită sală de lectură, care reprezenta un punct indispensabil pentru cultura orașului dar și un punct central de întâlnire și socializare a mai marilor localnici. 7. Ștrandul Termal
Ştrandul termal administrat de Primăria oraşului Deta este o atracţie pentru turiştii care aleg să facă tratament aici, și nu numai. De când a fost preluat de administraţia locală, în 2012, ştrandul a fost renovat, incinta bazei a fost modernizată. 8. Cimitirul Orașului Deta
Cimitirul din Deta este o adevărată operă de artă. Majoritatea statuilor și monumentelor sunt sculptate de meșteri italieni din marmură de Carrara.
Cea mai veche cruce din cimitir, care datează din anul 1846 este al Theresiei Scherr, născută în anul 1756. 9. Biblioteca Orașului Deta
Biblioteca din localitatea Deta a fost înființată pentru prima dată între anii 1955-1961 ca și bibliotecă comunală, apoi a devenit raională până în anul 1968 cu sediul în incinta Casei de Cultură ”Bellavista”, după care și-a mutat sediul în Centrul Orașului.
În anul 1968 a devenit bibliotecă orășenească odată cu noua sistematizare a țării, atunci când Deta a devenit oraș.
10. Podul iubirii
Începând cu data de 24 februarie 2022, zi în care România celebrează „Dragobetele„ parcul Anton Kratzer găzduiește Podul Iubirii. Fiind o carte deschisă de povești, prin prisma acestui pod, parcul ne împărtășește o nouă poveste. Istoria „lacătelor dragostei” datează de cel puțin 100 de ani.  

Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?

-Ruga Romanească – Rusalii
-Ruga Catolică – Iulie
-Ruga Sârbească – Septembrie
-Festivalul „Lada cu zestre” – Martie
-Ziua Europei – 9 Mai
-Campionat badminton – Mai
-Campionat fotbal “Maracana” – August
-Ziua Eroilor – Mai
-Ziua copilului – Iunie
– Zilele culturale ale Orașului Deta – Iulie – August
-Crosul Orașului Deta – Iulie – August
-Parada Moto – anual
-Competiția “Ceaunul și grătarul” – Septembrie – Octombrie
-Sărbătoarea Pomului Crăciunului – Decembrie

Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?

De când sunt primar, Deta a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și în ceea ce privește economia orașului. Eu consider că o infrastructură bună și modernă atrage investiții private și astfel comunitatea are condiții optime de dezvoltare. Această viziune și-a dovedit deja eficiența la Deta și suntem acum într-o nouă etapă de dezvoltare pentru că, pe langă infrastructura de bază, drumuri, căi de accea, apă, canalizare gaz sau curent, am început să ne îndreptăm atenția și spre infrastructura pentru divertisment și timp liber. Nu neglijăm nici sprijinul bisericilor, al mediului asociativ și al celui sportiv. O atenție deosebită o acordăm educației și sănătății.

Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs? 

Relația cu cetățenii a constituit o prioritate a mandatelor mele de primar. Conisider că este datoria mea să comunic cu cetățenii pentru că ei sunt cei care m-au ales și în fața lor răspund pentru acțiunile mele în calitate de primar. Din primul meu mandat primăria editează lunar un ziar local în care sunt expuse deciziile și acțiunile administrației publice locale. Anual îmi prezint raportul de primar. Organizez dezbateri publice și consuiltări cu cetățenii pentru cele mai importante hotărâri locale. Nu în ulștimul rând și poate cel mai important este contactul direct cu cetățenii. Fiind o comunitate mai mică pot să vorbesc cu mulți cetățeni și o fac zilnic pentru a le afla părerile.

Despre ce alte lucruri importante din comunitatea dvs. aţi dori să mai spuneţi ceva?

Deta este un oraș multicultural cu o istorie veche. Românii, nemții, maghiarii, bulgarii și sârbii au trăit aici în bună pace secole de-a rândul. Acest lucru se întâmplă și în zilele noastre și tocmai acest profil multietnic și multicultural dă valoare unei comunități care se dezvoltă în pace și în armonie. Pot să spun că fiecare etnie a luat tot ce e mai bun de celelalte și astfel s-a format o comunitate solidă care muncește și se bucură de viață în bună înțegere.

ALTE INTERVIURI: