PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Plantaţii forestiere vor fi create prin PNRR (proiect)

 Consiliul Local Sector 6 urmează să discute joi un proiect de hotărâre privind crearea de plantaţii forestiere prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Actul normativ prevede că primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, este împuternicit să identifice amplasamentele, respectiv suprafeţe care se pretează la înfiinţarea de plantaţii forestiere – perdea forestieră/pădure urbană – situate în această zonă administrativ-teritorială, prin accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”, din cadrul PNRR, gestionate prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conform proiectului de hotărâre, prin măsura din PNRR privind investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane şi reîmpăduriri, există un buget de 730 milioane de euro, ce vizează realizarea a 56.000 de hectare de noi păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice sau care au fost afectate de factori biotici, abiotici, fenomene meteo, furtuni, etc.

Scopul schemei de ajutor de stat îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora.

Data limită de depunere a proiectelor este 23 ianuarie 2026. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE